• De keuken

    CDA

'Aula in Elspeet krijgt te weinig aandacht'

10-06-2017, 00:00 | Lezersnieuws | Henk

Het college van B&W van de gemeente Nunspeet heeft gereageerd op de door de CDA gestelde vragen over de aula op de begraafplaats in Elspeet. Volgens B&W is de aula niet verouderd en niet te klein. Het college voelt zich niet verantwoordelijk voor een aula op een begraafplaats en er zijn bij de gemeente geen signalen binnengekomen dat de aula niet meer voldoet. Daarom is het college slechts bereid hier en daar een likje verf aan te brengen en een bestaande opbergruimte alsnog als opbaarruimte in te richten. En ja, de tarieven, die zijn marktconform, dus dat blijft zo. Het CDA is niet blij met dit ontwijkend en verschuilend antwoord en gaat opnieuw in overleg met de betrokken partijen. Het CDA roept personen op, die op de een of andere wijze persoonlijk ervaring hebben met de aula, dit door te geven aan Karel van Bronswijk. (vanbronswijk@cdanunspeet.nl)

In april jl. heeft Karel van Bronswijk namens de fractie van CDA Nunspeet vragen gesteld over de slechte staat waarin de aula op de begraafplaats in Elspeet verkeert en wat het college denkt te gaan doen om de aula weer de functie te geven waarvoor die bedoeld is: een plaats waar je op waardige en gepaste wijze afscheid kan nemen van een overledene. In een eerste reactie op de brief heeft Karel van Bronswijk opnieuw contact gezocht met de begrafenisondernemers en die geven, wederom, aan dat er wel degelijk contacten over de aula met de gemeente zijn geweest.

Het klopt dat er nu jaarlijks ca. 10 begrafenissen vanuit de aula plaatsvinden, maar dat is echt te wijten aan het feit het gebouw op alle fronten ernstig te kort schiet voor een waardig en passend afscheid . Modernisering is daarom meer dan dringend nodig!