• Barry Wensink/BDUmedia

Boswerkzaamheden in bosgebied Vierhouten

VIERHOUTEN Staatsbosbeheer start vanaf midden juli met houtoogst in het Vierhouterbos. De werkzaamheden duren tot eind september. Het zagen gebeurt met oogstmachines. Van te voren is het bos geïnventariseerd, om te kijken wat er leeft . Op sommige plekken kunnen de werkzaamheden voor hinder zorgen, doordat paden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Bij oogst in de zomer is er extra aandacht voor planten en dieren.

Het Vierhouterbos is multifunctioneel bos; alles komt er samen. Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bos. De houtoogst gaat hand in hand met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Houtoogst gebeurt op twee manieren: door dunning en verjonging. In het bos wordt momenteel gedund: er worden dan bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Als de bomen niet meer dikker of hoger worden, zijn ze klaar om geoogst te worden en is het tijd voor nieuwe jonge bomen.

De komende tijd zijn de werkzaamheden ook gericht op bosverjonging. Bij bosverjonging worden grotere open plekken gemaakt. Op deze plekken wordt de groei van nieuwe bomen gestimuleerd. De komende twee maanden wordt er ongeveer 7500 kuub hout geoogst. Door verjonging ontstaat een bos met verschillende leeftijden, dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is. Door regelmatig het bos te verjongen, kunnen we in de toekomst ook duurzaam hout blijven oogsten. Bos blijft bos.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Deze bomen krijgen een oranje markering, het zogenaamde blessen. Bomen met blauwe stip of helemaal geen stip blijven staan. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine. Deze geavanceerde houtoogstmachine velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan meestal pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Duurzaam bosbeheer

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten, mierenhopen of nestbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook wordt er niet meer hout geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en komt dus uit duurzaam beheerd bos.