• Roos Koole

Jongeren op Veluwe bewegen meer dan drie jaar geleden

NUNSPEET De Noord-Veluwse JOGG-gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten zetten zich sinds 2014 gezamenlijk in voor een gezonde en actieve leefstijl voor jeugd en jongeren in de regio. Na een periode van drie jaar zijn de inspanningen geëvalueerd en wordt er vooruitgeblikt op de komende jaren.

In drie jaar tijd heeft Jongeren op Gezond gewicht (JOGG) in Noord-Veluwe naar eigen zeggen een belangrijke plek gekregen in de gemeenten. Door de gezamenlijke aanpak van de JOGG-regisseurs heeft een gezonde leefstijl meer aandacht gekregen. Mede ook door de publiekscampagnes 'Drinkwater, Pak de beker!', 'Natuurlijk Samen Spelen' en 'SnoepGroente!'. Het aantal kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht lijkt met 1 procent gedaald. Het gezond gewicht is tussen schooljaar 2012/2013 en schooljaar 2015/2016 gelijk gebleven op 76 procent. Water drinken is steeds normaler geworden, 56 procent van de kinderen drinkt nu twee of meer glazen water per dag. Kinderen die per week meer dan 7 uur bewegen is met 8 procent toegenomen. En kinderen die voldoende fruit eten is toegenomen met 6 procent.

JOGG Noord-Veluwe wordt als voorbeeldregio gezien voor andere JOGG-regio's in het land. Voortbordurend op deze successen willen de gemeenten de overeenkomst met Jongeren Op Gezond Gewicht met drie jaar verlengen. De ervaringen van de afgelopen drie jaar worden meegenomen in de aanpak van de komende jaren. Dan zal de aandacht bijvoorbeeld meer liggen op de 12- tot 19-jarigen en worden ouders actiever betrokken bij de aanpak.

JOGG Met diverse activiteiten wordt samen met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners een omgeving gecreëerd waarin kinderen opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging. De lokale JOGG-organisaties zijn: gemeente Elburg, gemeente Ermelo, gemeente Harderwijk, gemeente Nunspeet, gemeente Oldebroek en de gemeente Putten.