• Bron: www.lintjes.nl

Koninklijke Onderscheiding voor raadslid Chris Stoffer

NUNSPEET Chris Stoffer uit Elspeet is bij zijn afscheid als raadslid van de gemeente Nunspeet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Breunis van de Weerd. Stoffer was sinds 2002 lid van de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Stoffer vertrekt vanwege zijn benoeming in de Tweede Kamer voor de SGP. Van de Weerd gaf aan al lang geleden kennis te hebben gemaakt met Stoffer. Beiden zaten in een commissie die de kandidaten voor twee waterschappen op een lijst moest zien te krijgen. Daarna zijn beiden elkaar steeds blijven ontmoeten, bijvoorbeeld binnen waterschappen. Daarnaast was Stoffer regelmatig te vinden in het provinciehuis in Arnhem en Den Haag.

HOOFDBESTUUR Als lid van het hoofdbestuur was Van de Weerd bovendien betrokken bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar passeerde de naam Stoffer. De burgemeester omschreef Stoffer als een invloedrijk raadslid die zijn werk desondanks op de achtergrond deed. Een man van veel wijze woorden, samenbindend, een bruggenbouwer en de ruimte geven aan anderen zonder de regie uit handen te geven. Dienstbaar met leiderschap.

Stoffer was het laatst werkzaam als directielid bij Rijkswaterstaat Oost. Een promotie moest hij laten schieten vanwege zijn benoeming in de Tweede Kamer. Van de Weerd vroeg zich af of dit laatste als een promotie moet worden gezien als je in de wereld vooruit wil komen. ,,Ik ben niet jaloers op jullie die iedere dag in de Haagse slangenkuil actief zijn."

BOEKJE Naast de koninklijke onderscheiding kreeg Stoffer een boodschappenboekje mee met wensen vanuit het Nunspeetse college. Zoals de verbreding van rijksweg A28, het hoger vliegen van de vliegtuigen vanaf Lelystad Airport en een soepeler natuurwetgeving. Stoffer gaf aan met weemoed afscheid te nemen van de raad.

WETHOUDERS Tijdens de raadsvergadering werden Jaap Groothuis en Leen van der Maas namens de SGP tot wethouders benoemd, Marije Storteboom en Mark van de Bunte namens Gemeentebelang en Gert van den Berg namens de ChristenUnie.

Tot opvolger van Stoffer werd benoemd Arie van de Pol. Reinier de Bruin en Gerard Mulder nemen de plaatsen in de gemeenteraad in van Groothuis en Van der Maas. Edward Koers wordt de opvolger van Storteboom in de raad.