N797 op de schop

GARDEREN - De Provincie Gelderland is vorige week begonnen met aanvullende onderhoudswerkzaamheden op de N797 vanaf de komgrens van Putten tot aan de komgrens van Garderen. Het wegvak tussen Garderen en Putten werd al eerder aangepakt voor groot onderhoud. Aanvullend worden nu maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid voor met name fietsers te verbeteren. Ter hoogte van een aantal drukbezochte oversteeklocaties worden middengeleiders aangebracht zodat fietsers in twee fases kunnen oversteken. Rond OBS De Schovenhorst wordt een duidelijke schoolzône gerealiseerd. In dat kader wordt het gedeelte van de N797 waar op dit moment al de maximumsnelheid van 60 km/uur geldt, doorgetrokken tot en met de nieuwe fietsoversteek op de Arnhemse Karweg. Om deze maatregelen door te kunnen voeren is het, volgens de provincie Gelderland, noodzakelijk dat er - voorafgaand aan de werkzaamheden - bomen zijn gekapt. De provincie verwacht de vernieuwde weg eind november 2014 weer open te stellen voor al het verkeer. Op 24 september heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden bij Hotel-Restaurant Mooi Veluwe waar alleen aanwonenden van de Putterweg een uitnodiging voor hebben ontvangen.