Naslagwerk over de geschiedenis van Het Elspeterbos

ELSPEET De presentatie van het boek over het Elspeterbos gaat plaatsvinden op 2 september in het Kulturhus in Elspeet. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om deze presentatie die om 15.00 uur start, bij te wonen. De geschiedenis van Elspeet wordt uitvoerig uitgelegd middels het boek Elspeterbos. Aanleiding is het feit dat de familie van Beuningen het bos in 1917 (dus 100 jaar geleden) aankocht van de bezitters van het bos. Dat waren vanouds de geërfde boeren en de kerk/pastorie in Elspeet.

Eric Kroes

In het boek wordt deze geschiedenis die al rond 1100 begint beschreven door een team van Peter Veen (voorzitter Heemkundige Vereniging Nuwenspete), Bert Maes en Emma van den Dool. Na een tweetal voordrachten van de schrijvers zal het boek worden aangeboden aan mevrouw M. Kraaijeveld van Hemert-Peterich, kleindochter van George van Beuningen, en de burgemeester van Nunspeet de heer B. van de Weerd.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk en staat onder leiding van ds. Van Kooten uit Elspeet. De bijeenkomst wordt afgesloten met een drankje aangeboden door de familie.

UNIEK De samenstellers en de nazaten van de familie van Beuningen zouden graag zien dat veel Elspeters en omwonenden deze bijeenkomst bijwonen. Schrijver Peter Veen: ,,De exacte geschiedenis vanaf 1595 over Elspeet en zijn bos hebben we in dit boek beschreven. Het is een perfect naslagwerk en document over het grootste unieke eiken- en beukenbos van Nederland." Het boek heeft als ondertitel meegekregen: 'Verleden, heden en toekomst van een historisch malenbos'. Daarin hebben ze veel onderzoek kunnen doen in zowel het oude malenboek van 1595 als ook provinciale, gemeentelijke en private bronnen.

De eerste vier hoofdstukken gaan dan ook over de geschiedenis van het Elspeterbos, waarin nauwkeurige beschrijvingen worden weergegeven hoe dit malenbos door de gezamenlijke eigenaren (malen) vanaf 1595 al uitstekend wordt beheerd. Ook is het hele aankooptraject door de familie Van Beuningen beschreven.

VERRIJKING In het hoofdstuk over kaarten en mappen van vroeger staan tevens alle namen van velden en wegen (vaak vernoemd naar Elspeters) in het Elspeterbos vermeld. Net als de hoeveelheid bomen en waar bepaalde bomen staan en waarom bepaalde gebieden met andere bomen werden aangeplant. Ook de dieren die je hier kunt tegenkomen van vogels tot vlinders en van het vliegend hert tot dassen aan toe, worden vermeld in het boek. Dit is een grote verrijking van deze uitgave. Naast de vele kaarten is ook de verandering van het grondgebruik duidelijk in kaart gebracht.

Arjan Jurry is, mededirecteur van het Elspeterbos NV, dan ook zeer blij en trots op dit boek over het Elspeterbos. Arjan Jurry: ,,Het is een document waar we als familie erg trots op mogen zijn. We zijn de samenstellers dan ook erg dankbaar voor dit boek over het Elspeterbos."