• Barry Wensink/BDUmedia

'Nauwelijks gevolgen voor natuur bij aanleg bedrijventerrein de Kolk'

NUNSPEET/ARNHEM De aanleg van de rondweg naar het bedrijventerrein de Kolk is volgns de provincie Gelderland nauwelijks van invloed op de natuur. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Dit is aanleiding voor Gedeputeerde Staten (GS) om een ontwerp- Natuurbeschermingswetvergunning vast te stellen voor de aanleg en het gebruik van bedrijventerrein De Kolk en rondweg te Nunspeet.  

De plannen voor de aanleg van het bedrijventerrein dateren uit 2008. Het bedrijventerrein aan de oostkant van Nunspeet wordt aangelegd ter compensatie van werkgelegenheid naar aanleiding van de sluiting van de Generaal Winkelmankazerne. Een groot deel van een voormalige kazerne-terrein is als natuur is aangelegd. Een eerdere vergunning van de provincie Gelderland uit 2013 is vernietigd door een uitspraak van de Raad van State.

Naar aanleiding van gewijzigde regelgeving is door de gemeente een nieuwe passende beoordeling opgesteld. Met de nieuwe ontwerp natuurbeschermingswetvergunning wordt voldaan aan de juridische eisen. Tegen dit besluit kunnen zienswijzen worden ingediend, op basis waarvan GS een definitief besluit zullen nemen.