• Lex van Lieshout

In Nunspeet stemt tweederde tegen associatieverdrag

NUNSPEET In Nunspeet was de opkomst 34,46 procent (7019 personen). Daarvan was tweederde (66 procent, 4607 stemmen) tegen het associatieverdrag en 34 procent vóór (2342 stemmen). Er werden 19 blanco stemmen uitgebracht en 51 keer het formulier ongeldig ingevuld, zo maakt de gemeente bekend.

Een uitgebreider overzicht van de lokale stemverhouding is hier te vinden.

Het eerste Nederlandse referendum ging over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

LANDELIJK De eerste, niet formele, uitslagen over heel Nederland geven een duidelijk beeld. Een grote meerderheid van 61,1 procent stemde tegen het verdrag, 38,1 procent was voor het verdrag. Het referendum lijkt de drempel van dertig procent te hebben gehaald. De prognose is dat 32,2 procent van de kiezers ook daadwerkelijk heeft gestemd.