• Archief BDUmedia

Nunspeterweg eerder open dan gepland

NUNSPEET De Nunspeterweg in Elspeet is weer open voor alle verkeer. Aannemersbedrijf Schagen Infra heeft de werkzaamheden een week eerder dan gepland grotendeels afgerond. Daardoor werd het mogelijk zowel de omleidingsroute als de gedeeltelijke afsluiting van de naastliggende wijk op te heffen.

Wijnand Kooijmans

Wel dienen er nog enkele afrondende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om het aanbrengen van fietspadmarkering. Tijdens deze werkzaamheden behoeft de weg niet te worden afgesloten.

In het betreffende gedeelte van de Nunspeterweg is een extra rioolbuis aangebracht waar het regenwater naar wordt afgevoerd. Deze infiltratiebuis vangt het regenwater op waarna het in de ondergrond kan infiltreren. Met de aanleg van deze buis is een begin gemaakt met de aanpak van de wateroverlast op deze weg.

Tijdens de werkzaamheden zijn voorzieningen aangebracht om de aanliggende woningen op deze leiding aan te kunnen sluiten. Na de zomer wordt contact met de bewoners opgenomen. Het doorgaande verkeer van de Nunspeterweg ondervindt hiervan geen hinder.

De volgende fase van het aanpakken van de wateroverlast is het aanbrengen van een grote regenwaterberging in het centrum van Elspeet. De infiltratieleiding van de Nunspeterweg wordt hierop aangesloten. De voorbereiding is in volle gang en de uitvoering staat voor dit jaar gepland.

Als laatste maatregel bij de Nunspeterweg worden verdere mogelijkheden bekeken om het afstromen van regenwater naar de weg in te perken.