• Karel van Bronswijk is bezorgd dat het Kulturhus is Elspeet haar oorspronkelijke functie gaat verliezen.

    Eric Kroes

Omnia wil na vier jaar Kulturhus al verkopen

ELSPEET Een jaar geleden waren de eerste tekenen dat meerdere participanten van het Kulturhus het 'zinkende schip' gingen verlaten. De CDA-fractie heeft daar toen vragen over gesteld. Nu, een jaar later, begrijpt de CDA-fractie dat al gesproken wordt over het verkopen van grote delen van het Kulturhus. Karel van Bronswijk is als raadslid van de CDA en inwoner van Elspeet ongerust over het Kulturhus in Elspeet en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Nunspeet.

Eric Kroes

De inschatting van het CDA daarbij is dat het Kulturhus bij verkoop door Omnia Wonen, uitgehold wordt en dat van de oorspronkelijke doelstelling nog maar heel weinig overeind blijft. En het gevolg kan zijn dat straks in Elspeet geen grote zaal meer voorhanden is waar een evenement gehouden kan worden.

VRAGEN Daarom heeft CDA de volgende vragen neergelegd bij het college van B&W: 1. Klopt het dat er op dit moment gesproken wordt over verkoop van het Kulturhus? 2. Wat heeft het college eraan gedaan of gaat het college doen om zoveel mogelijk van het gebouw te behouden voor de samenleving en de cultuur in Elspeet en de participanten? 3. Maakt het college zich sterk voor de functie van de grote zaal. Of moet er voor elk evenement dat in de toekomst georganiseerd wordt uitgeweken worden naar alternatieven?

KLEINE KERNEN De fractie van het CDA vroeg vorig jaar al aandacht bij het college van B&W voor de activiteiten die de programmaraad wilden opzetten. Dit om meer activiteiten te kunnen ontwikkelen, zonder dat het de huidige participanten geld kost. Zij vroegen hiervoor een bijdrage uit het 'gebiedsfonds voor kleine kernen'. Die oproep heeft niet tot een antwoord geleid vanuit de gemeente. De oorspronkelijke programmaraad is er daarom maar mee opgehouden. Dit omdat de activiteiten te veel drukten op de begroting van de participanten. Nu het al te laat blijkt te zijn wordt de gemeente kennelijk wakker en heeft het alsnog een bijdrage over gemaakt, nogmaals zonder enige raadpleging.

GEMEENSCHAPSGELD Uiteraard is het gebouw niet van de gemeente, maar van Omnia. Maar met verkoop dreigt al het gemeenschapsgeld, dat zowel door de gemeente als door de provincie in het gebouw gestopt is, door het spreekwoordelijke putje te verdwijnen. Omnia heeft bij het bouwen van het Kulturhus trouwens wel een prestatieafspraak gemaakt met de Gemeente Nunspeet. Daarin staat dat zij beiden verantwoordelijk zijn om maatschappelijke voorzieningen zoals het Kulturhus in stand te houden. Hoe Omnia dit gaat oplossen en waar de huurders dan aan toe zijn dat weet nog niemand. Omnia heeft ook nog van de gemeente enkele zaken als ruil gekregen om het Kulturhus te realiseren. Het CDA noemt daarin onder andere de locatie waar de vorige bibliotheek stond, om daar huizen te bouwen. Karel van Bronswijk: ,,Wij begrijpen dat door verandering van hoofdtaken van Omnia het Kulturhus in Elspeet niet meer bij hun bedrijfsvoering past, maar is deze ontwikkeling nu de gewenste en het beste voor de Elspeetse gemeenschap? Wat blijft straks over van de doelstellingen van het gebouw?"