Praatje van de herder

ELSPEET Woensdag 21 oktober is er een Praatje van de herder bij de Schaapskooi in Elspeet, Stakenbergweg 6. De toegang (vanaf 10.00 u) is gratis. Het praatje begint om 10.30 uur en de herder geeft dan uitleg over de schaapskudde. Na zijn praatje mogen kinderen onder begeleiding een stukje meelopen richting Schapendrift. Een vrijwillige bijdrage voor het in stand houden van de kudde is welkom.