• Eric Kroes

Update wethouder Hans van Daalen over werkzaamheden riolering

GARDEREN Plaatselijk Belang Garderen houdt haar algemene ledenvergadering op donderdag 17 maart in de Dr. Kruimelstaete aan de Oud Milligenseweg 34 in Garderen. Aansluitend aan de vergadering geeft wethouder Hans van Daalen een update over de ontwikkelingen op het gebied van de riolering in Garderen.

Het voormalige waterschap Vallei en Eem en de gemeente Barneveld nemen maatregelen om meer afvalwater dan voorheen vanuit Garderen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Harderwijk af te voeren.

De combinatie van een grotere afvalwaterafvoer en een pakket aan rioolmaatregelen lost ernstige problemen met wateroverlast in de dorpskern van Garderen op en het voorkomt milieuschade en stankoverlast in de directe omgeving van het lozingspunt van de riolering. Dit lozingspunt ligt op het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering Garderen aan de Putterweg. De agenda van de vergadering staat op de website: www.plaatselijkbelanggarderen.nl.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.