• Jos Kruisbergen

Wateroverlastmaatregelen aan Nunspeterweg

ELSPEET In de Nunspeterweg in Elspeet worden maatregelen getroffen om de wateroverlast aan te pakken. Vanaf huisnummer 56 tot aan de kruising Nunspeterweg - Ds. Kalshovenweg wordt er een nieuw hemelwaterafvoerriool aangelegd naast het bestaande riool. De gemeente heeft voor de komende jaren een aanzienlijk budget gereserveerd om maatregelen uit te voeren in de kern Elspeet en deze maatregel in de Nunspeterweg is er daar één van. In juni starten de werkzaamheden.

De Nunspeterweg in Elspeet is gevoelig voor wateroverlast. Het gaat dan met name om het deel tussen de Ds. Kalshovenweg en de Nunspeterweg 45. Dit komt omdat het straatniveau hier lager ligt ten opzichte van het straatniveau in de omgeving. Tijdens extreme neerslag stroomt het regenwater van hoger gelegen straten naar beneden richting het laagste punt waar het voor overlast kan zorgen.

Het nieuwe hemelwaterafvoerriool (HWA-riool) wordt gekoppeld aan het bestaande hemelwaterriool in de Ds. Kalshovenweg. Alle kolken langs de weg worden aangesloten op het nieuwe HWA-riool . Het regenwater dat valt op de weg wordt zo afgekoppeld van het bestaande riool. Het bestaande riool wordt hiermee ontlast. Bij elke woning aan de Nunspeterweg wordt bekeken of er een eigen aansluitpunt mogelijk is om het regenwater van het dak en de tuinverharding af te kunnen voeren naar het nieuwe HWA-riool.

Op een aantal plaatsen worden, naast de bestaande kolken, grote putten aangelegd met een grote capaciteit zodat het regenwater tijdens extreme neerslag snel afgevoerd kan worden naar het nieuwe HWA-riool. Het regenwater kan vervolgens via het bestaande HWA-riool in de Ds. Kalshovenweg wegstromen naar het buitengebied.

Op 29 maart is er in het Kulturhus in Elspeet een inloopavond waar de plannen worden toegelicht. Tussen 19.00 en 20.30 uur zijn de inwoners uit Elspeet welkom.

(Archieffoto ter illustratie).