• Gonny Livestroo

Welkom bij jarige Alzheimer Salon

GARDEREN/BARNEVELD In verband met Wereld Alzheimer Dag en het 5-jarige bestaan van de Alzheimer Salon Barneveld wordt op donderdag 17 september in de Veluwehal aan de Nieuwe Markt 6 in Barneveld 's middags van 14.00 tot 16.45 uur een symposium en een informatiemarkt gehouden met als thema: Dementie uw zorg. Dé autoriteit op het gebied van Alzheimer in Nederland, sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats, zal deze dag zowel tijdens het symposium als bij de Alzheimer Salon 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur een zeer interessante lezing verzorgen.

Gonny Livestroo

Het symposium is vooral bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, studenten en vrijwilligers. Het programma 's avonds is voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en/of familie en iedereen die belangstelling heeft voor het onderwerp. In verband met het jubileum is Dr. Van der Plaats deze avond uitgenodigd, maar bij elke bijeenkomst van de Alzheimer Salon Barneveld, die elke derde donderdag van de maand plaatsvindt, wordt een spreker uitgenodigd met verstand van zaken. Uitzondering hierop zijn de maanden juli en augustus, dan is er geen Alzheimer Salon. Elke Alzheimergroep in Nederland heeft een eigen werkgroep. In Barneveld bestaat deze uit 11 vrijwilligers. Deze hechte, goed op elkaar ingespeelde groep bestaat uit mensen met een grote diversiteit in achtergrond en opleiding. Zo komen sommige uit de onderwijswereld, sommige zijn werkzaam in de zorg en weer een andere komt uit de financiële wereld. Samen bepalen zij de onderwerpen die besproken worden tijdens de komende 10 bijeenkomsten van de Alzheimer Salon Barneveld. Het progamma hiervan is op internet te bekijken onder: Alzheimer Nederland - Barneveld. Eén van de mensen uit de werkgroep, Ellen Nijsse - in Garderen vooral bekend als Hoofd Dagbehandeling van Norschoten in de Dr. Kruimelstaete - is graag bereid wat meer te vertellen over de Alzheimer Salon. Nijsse: "Er is geen drempel voor de Alzheimer Salon. Iedereen mag komen. Mensen met dementie in alle stadia, mantelzorgers, buren, familie, vrienden en professionals. Voor de laatsten kunnen de onderwerpen die besproken worden ook heel leerzaam zijn. In een heel mooie ruimte in de Veluwehal is er om 19.00 uur inloop. Om 19.30 uur start het programma met een lezing van een gast. Om 20.00 uur is het pauze, waarna om 20.30 uur vragen uit de zaal beantwoord kunnen worden. Vaste gespreksleiders zijn Rita van der Molen en ikzelf. Elke avond mogen we toch zo'n 50 à 60 mensen verwelkomen en daarmee is Barneveld, volgens onze regio-coördinator Saskia de Jonge, een van de beter draaiende Salons van Nederland. We luisteren ook altijd goed naar wat onze bezoekers willen en stellen aan de hand daarvan een programma op. De bijeenkomsten van de Alzheimer Salon zijn zo belangrijk, omdat lotgenoten elkaar daar kunnen treffen. Ook wordt dan duidelijk dat zij niet de enige zijn die met het probleem kampen. Zij en alle andere bezoekers krijgen heel veel informatie over het ziektebeeld en de verschillende vormen van dementie. Er worden ook praktische handvatten aangereikt over hoe om te gaan met dementie en voor familie en verzorgenden hoe om te gaan met iemand met geheugenproblemen. Er wordt ook uitgelegd hoe een brein in elkaar zit, zodat men begrijpt wat er zich afspeelt in de hersenen van mensen met dementie. Het symposium 's middags is al bijna volgeboekt, maar we willen iedereen van harte uitnodigen 's avonds te komen naar de Alzheimer Salon. Mensen hoeven zich hiervoor niet op te geven en kunnen gewoon binnenlopen. Er is plaats genoeg!". Voor meer informatie: De Alzheimer Salon wordt georganiseerd door Welzijn Barneveld, Bibliotheek, huisartsen en de zorg- en welzijnsinstellingen die verenigd zijn in de zorgketen Dementie Barneveld. Voor meer info: www.alzheimer-nederland.nl/nwveluwe of mevr. F. Tahamata, tel. 0342-745004.