• foto: Arjan Glas

GV Orion: hoog niveau en breed aanbod

'Rondje langs de velden' is een serie artikelen waarin sportverenigingen uit Putten zich presenteren. De aandacht gaat vooral uit naar de maatschappelijke rol van de verenigingen in de samenleving van Putten. Betrokken partijen op het gebied van sport en bewegen komen ook aan het woord. De betrokkenen richten hun blik op de toekomst. Welke visie en wat voor beleid is nodig om aan te sluiten op de behoeften uit de samenleving? Wieger Jan Schaap is voorzitter van Gymnastiekvereniging Orion. Het is zijn uitdaging om de vereniging meer structuur te geven.door Arjan GlasIn de kantine van het Oriongebouw bij de sporthal Putter Eng, is het een komen en gaan van sporters. Wieger Jan Schaap steekt meteen van wal over zijn betrokkenheid bij Orion: ,,Als vader van twee dochters die bij Orion sporten, hoorde ik de noodkreet van het voormalig bestuur. De continuïteit van de vereniging was in gevaar; het was moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. Zo ben ik dus sinds dit seizoen voorzitter geworden en is er een nieuw bestuur gevormd."Sociaal en sportief contact,,Gymnastiek zien wij als de basis van alle sporten. Je kan er jong mee beginnen en iedereen kan er aan deelnemen. Als vereniging stimuleren wij een goed sociaal en sportief contact tussen de leden. Wij willen zoveel mogelijk mensen een leuke, gezonde en waardevolle vrijetijdsbesteding bieden. Jongeren leren op sportief gebied met elkaar omgaan. Dit vormt een positieve basis voor de sociale mentaliteit, ook buiten de sportzaal. Voor ouderen is het gezond om te blijven bewegen en bij een groep te horen. Een mogelijk isolement of eenzaamheid wordt zo voorkomen. Voor gehandicapten is het fijn om lid te zijn van een reguliere vereniging en deel te nemen aan de ledenactiviteiten. Sporten is goed voor het zelfvertrouwen en draagt bij aan een gezonder leefpatroon."Breed aanbod,,Wij zijn een brede vereniging en bieden sport voor iedereen uit de gemeenschap. We hebben turnen, jazzdance, trampoline springen, kleutergym, ouder- en kindgym, aerobic, ouderengym, ismakogie en sporten voor kinderen met een beperking. We bieden topsport en brede recreatieve sport. Zo zijn wij onlangs gestart met een nieuwe sport: freerunning, naar aanleiding van een clinic georganiseerd door JongPutten en Orion. Er bleek zo veel enthousiasme te zijn voor deze sport dat wij nu reguliere lessen aanbieden. Zo hebben wij er weer een nieuwe discipline bij. Wij bieden graag aan wat de jeugd aanspreekt. Freerunning is een sport waarbij deelnemers zich zo snel mogelijk verplaatsen over een aantal obstakels. Buiten kan dat over muurtjes, leuningen, palen en hekjes op bijzondere locaties, binnen kunnen obstakels opgebouwd worden. We houden de contributie zo laag mogelijk om iedereen de mogelijkheid te bieden om bij Orion te sporten."Heldere structuur,,Als nieuw bestuur zijn wij net gestart en volop bezig om onszelf in te werken. Dit doen wij door contacten te leggen en netwerken op te bouwen. Wij willen de bestuurstructuur zodanig neerzetten dat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd wordt. Het bestuur is dienstbaar aan de vereniging. Wij faciliteren graag datgene waar de leden behoefte aan hebben. Daarvoor is een heldere bestuursstructuur nodig, zodat de vereniging niet meer afhankelijk is van enkele personen. Door de taken te spreiding creëren wij continuïteit voor de vereniging. Voor nieuwe bestuursleden moet het in één oogopslag helder zijn wat de taken zijn, zodat er makkelijker instroom kan plaatsvinden.Onze vereniging speelt in op maatschappelijke veranderingen en nieuwe behoeften vanuit de samenleving. Wij richten ons op verschillende doelgroepen. Veel van ons aanbod komt voort uit initiatieven van leden en de leiding van Orion zelf. Daarnaast luisteren we naar wat er leeft binnen de gemeenschap. Zo hebben we ook het bewegen voor ouderen opgestart en freerunning."Samenwerking,,De landelijke KNGU (Koninklijke Nederlandse gymnastiek Unie) organiseert de wedstrijden en ook bijscholingscursussen en jurycursussen. Afgelopen jaar hebben wij veel samengewerkt met JongPutten. Zij hebben ons ondersteund bij het neerzetten van een nieuwe bestuursstructuur en ook bij het promoten van freerunning en jongensturnen. Voor het ouderenproject werken wij samen met Stichting Welzijn Putten.Orion draait mee op hoog niveau op gebied van turnen, trampolinespringen en jazzdance. Dit willen wij graag vasthouden. Het niveau van de dames en heren is op zo'n hoog niveau dat bepaalde oefeningen niet meer in een 'gewone' zaal uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor wijken wij dan een keer uit naar de turnhal in Amersfoort. Een grote wens is daarom het realiseren van een turnhal. De jazzdance afdeling heeft de grote wens om eens op te treden in een theater. Intern brengen wij nu de structuur op orde, daarna kunnen wij het beleid met visie uitbouwen naar de toekomst. Hierin komen de genoemde wensen zeker aan de orde. Wij dragen graag een steentje bij aan de plek die Orion inneemt in de Puttense samenleving. Het is onze ambitie deze maatschappelijke functie te waarborgen en verder uit te bouwen."Wieger Jan Schaap: ,,Wij bieden sport voor iedereen uit de gemeenschap"