• Archief BDUmedia

Voetbalvereniging Vierhouten krijgt hybride veld

VIERHOUTEN De voetbalvereniging Vierhouten krijgt de beschikking over een hybride speelveld. Dat kan tevens worden gebruikt voor andere doeleinden. De drie andere voetbalverenigingen in de gemeente Nunspeet hebben al enige tijd de beschikking over een kunstgrasveld. Dat was in Vierhouten niet mogelijk omdat de betreffende grond niet in eigendom was van de gemeente. Door een grondruil is dit nu wel het geval.

Wijnand Kooijmans

Het huidige voetbalveld van Vierhouten is, zo blijkt uit onderzoek, niet geschikt voor het beoefenen van sport. Hooguit geschikt voor een partijtje modderworstelen, zo werd gezegd tijdens de raadsvergadering. Het leidde ook meerdere keren tot het afgelasten van competitiewedstrijden. Een hybride veld wordt het meest geschikt gevonden omdat dan gebruik noodzakelijk blijft van het huidige trainingsveld. Ook dit veld verkeert echter in een slechte conditie. Kunstgras zou ook een goed alternatief zijn, maar gezien het gebruik is dit niet strikt noodzakelijk en is tevens de duurste oplossing.

De aanleg van het veld vindt overigens pas plaats na de voetbalcompetitie 2017/2018. Dat heeft onder meer te maken met het gegeven dat de kosten voor de aanleg niet in de huidige begroting zijn opgenomen. Dat vindt nu plaats tijdens de begrotingsbehandeling in oktober van dit jaar. Vooruitlopend daarop kan nu wel worden gestart met de voorbereidingen voor de aanleg. Deze is overigens alleen mogelijk met een temperatuur van twintig graden of meer.