• Wedergeboren tot een levende hoop.

    Guillermo Campos, Peru

Thema-avond toerusting van je persoonlijk geloof

26-01-2018, 16:20 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 13 februari 2018, 19:30 tot 21:30

Locatie:

Molenweg 46, Elspeet
Kantine Camping "de Meulebarg"
Elspeet

- VERDIEPING IN DE BIJBEL - VERDIEPING VAN JE GELOOF

Thema-avond met Evangelist J.W.N. van Dooijeweert.

Hij was vroeger samen met zijn vrouw als Evangelist werkzaam in Tilburg. Dit gebeurde vanuit de Gereformeerde Gemeenten. De laatste 18 jaar zijn zij, op uitnodiging van enkele grotere kerken, werkzaam als toeruster van voorgangers en hun vrouwen in Peru.

Om u te helpen een beter inzicht te geven in dit bijzondere zendingswerk hebben zij deze avond een boek te koop, geschreven door Nellie van Dooijeweert, met als titel: "Als vonkjes overslaan". Het is een heel boeiende bloemlezing over hun werk bij de Indianen en bij de Inca's hoog in de bergen van Peru. De prijs van dit boek is 14,95 Euro. Deze avond is er een speciale aanbieding van 13,50 Euro.

Het thema van deze avond is:

"WEDERGEBOREN TOT EEN LEVENDE HOOP"

Er wordt in deze lezing ingegaan op het belangrijke onderwerp "WEDERGEBOORTE". Er komen vragen aan de orde als: Wat is dat eigenlijk? Hoe beleef je dat? Hoe kan je leven een leven vol hoop zijn? Wat is het fundament van die hoop? Ook kunnen vragen die u zelf heeft aan bod komen. Spreker is lid van de Ger. Gem.

De avond is vrij toegankelijk voor iedereen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Alleen is er aan het eind van de avond een vrije collecte voor de kosten.

Omdat het onderwerp van de avond een heel belangrijk onderdeel is van het Bijbels denken, is het heel goed om vooraf thuis Johannes 3:1-21 te lezen.

De avond staat in het teken van 1 Petrus 1:3 "Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden". U zult u verwonderen over de rijke inhoud van deze teksten uit de Bijbel.

Breng vrienden en bekenden mee.

IS ER ECHT HOOP? - ER IS ECHT HOOP!

De avond begint om 20.00 uur maar vanaf 19.30 uur is de zaal open en is er koffie of thee en gelegenheid om van gedachten te wisselen met de spreker.

Adres: Camping "de Meulenbarg" Molenweg 46 - Elspeet.

Meer informatie: jwn8843@gmail.com

Website: www.evangelist-van-dooijeweert.com