• .. een deel van onze groep ..

    ..Jan Hoogendoorn

Afscheid sportleider Hart in Beweging

13-07-2018, 15:10 | Lezersnieuws | Wim

Op woensdag 11 juli j.l. hebben de leden van Hart in Beweging afdeling Nunspeet en omstreken afscheid moeten nemen van hun sportleider Geert Prophitius. Meer dan 5 jaar heeft hij de conditie van de (ex-)hart- en vaatpatiënten met enthousiasme op peil gehouden. Iedere week opnieuw wist hij met steeds wisselende spel- en bewegingsvormen de leden te enthousiasmeren.

Bij het afscheid kreeg Geert na woorden van dank uit handen van voorzitter Gijs Rekers enkele mooie cadeaus.

ls opvolger van Geert Prophitius heeft het bestuur Wim Strijker uit Nunspeet aangetrokken. Na de zomervakantie zullen de leden van Hart in Beweging op 5 september a.s. onder leiding van de nieuwe sportleider hun conditie weer op peil brengen/houden. UIteraard zijn dan ook nieuwe leden welkom. U kunt iedere woensdagavond om 19.00 uur in de Veluvine onze verrichtingen bewonderen. Voor informatie en/of vragen kunt u zich wenden tot janhoogendoorn@zonnet.nl