• Inzaaien bloemen

    Renske Bos

Bijenvereniging De Bliee Bie zaait Bijenmengsel langs Schapendrift.

18-06-2018, 11:06 | Lezersnieuws | Renske

Bijenvereniging De Bliee Bie wil graag de omstandigheden voor bijen verbeteren en is daarom in overleg gegaan met de gemeente. Die stelde 1500 m2 van de berm langs de Schapendrift in Elspeet ter beschitkking. De gemeente heeft het grondwerk gedaan en het zaad ter beschikking gesteld.  Vrijdag 15 juni heeft de bijenvereniding ingezaaid. Het mengsel is een meerjarig bloemenmengsel dat voedsel geeft aan vooral wilde bijen. De vereniging zal zorgen voor het plaatsen van een hekwerk als de schaapskudde erlangs komt. Ook worden er nog informatieborden geplaatst. 

Wij hopen op een bloemrijke berm!