• Raadslid Corrie Jansen

    eigen foto

Brink Elspeet kan beter

31-08-2017, 16:51 | Lezersnieuws | Gemeentebelang Nunspeet

De fractie van Gemeentebelang is blij met de plannen die moeten leiden tot de herinrichting van de Brink in Elspeet. Een plan wat voortvarend door het college van B&W is opgepakt. Toch maakt een op de Brink gevestigde ondernemer zich zorgen en zocht contact met de fractie.

Gemeentebelang is blij met de voortvarendheid van het college. Ook is er een prima participatietraject afgelegd. Toch is Gemeentebelang gebleken dat juist in het participatietraject nog losse eindjes zijn. Uit het gesprek met de ondernemer bleek dat er bij ondernemers en bewoners van de Brink onrust is ontstaan na de presentatie van het plan voor de Brink. Deze onrust spitst zich vooral toe op twee onderwerpen. Het eerste onderwerp is de plaats waar straatmeubilair zal worden geplaatst. Zo werd de dorpspomp als voorbeeld aangehaald. Deze zou op een onhandige plek moeten komen pal voor het erf van een winkel. Hierdoor is het voor leveranciers niet meer mogelijk om dichtbij de winkel te komen. Het tweede onderwerp is mogelijk complexer. Dat gaat over parkeren. Volgens de ondernemer zouden er te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Ook de locaties van de parkeerplaatsen zijn volgens hem te ver van de Brink verwijderd. Hij kon Gemeentebelang gemotiveerd overtuigen van zijn gelijk. De fractie is realistisch en weet ook dat het onmogelijk is om de auto's allemaal voor de winkel te parkeren. Volgens raadslid Corrie Jansen moet het wel mogelijk zijn om snel even een pakje weg te brengen of op te halen met de auto. Daarom is het in het belang van Elspeters en gasten om het parkeren in algemene zin goed te faciliteren. Om de leefbaarheid in het dorp Elspeet op niveau te houden is in de ogen van Gemeentebelang voldoende detailhandel van groot belang. Voorkomen moet worden dat de herinrichting van de Brink schadelijk zou kunnen zijn voor detailhandel aldaar. Functies zoals een bank en postkantoor bevinden zich op de Brink. Daar moeten we zuinig op zijn. Het is de overtuiging van Gemeentebelang dat het college op de goede weg is. Daarom stelt raadslid Corrie Jansen slechts een enkele vraag. Ze vraagt het college op zeer korte termijn in gesprek te gaan met de detailhandel en bewoners van de Brink in Elspeet. Niet zozeer om de plannen op de schop te gooien maar juist om de laatste details zoveel mogelijk aan te passen aan de realistische wensen van deze belanghebbenden.