• Karel van Bronswijk

    CDA

CDA Nunspeet vraagt gemeente naar haar verantwoordelijkheid

09-09-2017, 18:10 | Lezersnieuws | H.Kleijn

In het sociaal akkoord is afgesproken dat de overheid en bedrijven gezamenlijk tot 2025 stapsgewijs 125.000 banen vrijmaken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De overheid is verantwoordelijk voor 25.000 banen, de overige 100.000 arbeidsplaatsen moeten door bedrijven worden gecreëerd. De bedrijven liggen ruim op schema met deze zogenoemde garantiebanen. Juist de overheid, die de maatregel zelf instelde, blijft in de praktijk achter. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft op 8 september jl. daarom alsnog een quotumregeling aangezet.

In juni werd al duidelijk dat de overheid te weinig mensen met een beperking aannemen. Al die tijd hing een verplicht quotum inclusief sancties boven de markt, maar Klijnsma wilde eerst met de betrokken partijen overleggen of ze dat ook daadwerkelijk wilde inzetten, maar nu voelt ze zich daartoe gedwongen.

Ook in de gemeente Nunspeet speelt het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking al jaren. De fractie van het CDA, maar ook die van andere partijen, hebben er op verschillende momenten op aan gedrongen. Het college vertoonde wel steeds meer begrip en beloofde met een invulplan te komen. Echter het college is nog niet met een concreet plan gekomen .

Gemeenteraadslid Karel van Bronswijk: "De fractie van het CDA Nunspeet vraagt daarom het college hoe ver ze zijn met het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeentelijke organisatie. Hoeveel werkplekken zijn er nu daadwerkelijk gerealiseerd en is dit in lijn met het nu opgedragen quotum."

Noot voor de redactie

Karel van Bronswijk

Gemeenteraadslid CDA Nunspeet

kvbronswijk@hotmail.com

06-23744300