ChristenUnie wil meer duurzaamheid

10-11-2015, 16:51 | Lezersnieuws | Klaas van Harten

De ChristenUnie heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Voortdurend vraagt de fractie hiervoor aandacht. Bij duurzaamheid kun je denken aan klimaat, milieuvervuiling en energie. Maar ook aan welbevinden. Nunspeet staat in een landelijke duurzaamheidsmonitoring op de tweede plaats. "Burgemeester van Hemmen heeft namens de gemeente Nunspeet het Gelders Energie Akkoord getekend, waarin de ambitie van Nunspeet is vastgelegd om in 2050 klimaat neutraal te zijn. En er komt een regionale routekaart waarin de stappen worden aangegeven waarmee we dat doel kunnen bereiken. Positieve ontwikkelingen", zegt Klaas van Harten, raadslid van de ChristenUnie. Toch vindt de ChristenUnie dat Nunspeet op bepaalde gebieden achter blijft, zoals energiebesparing, beheer van het grondwaterpeil en het gebruik van alternatieve energiebronnen.

Het grondwaterpeil op de Veluwe daalt en dat leidt tot verdroging. Daarnaast hebben we door klimatologische veranderingen te maken met hevige buien met als gevolg wateroverlast. Voor het merendeel wordt dit water afgevoerd via de riolering en een beperkt deel komt rechtstreeks in de grond terecht. De riolering kan het niet altijd aan waardoor regelmatig straten blank staan. De ChristenUnie zet zich in om het hemelwater te ontkoppelen van de riolering. Dit houdt in dat zoveel mogelijk hemelwater op eigen terrein moet bezinken. Bij nieuwbouwprojecten wordt dit al toegepast. Klaas van Harten: "Ook zijn we zijn blij met een aantal recente projecten die bijdragen aan meer duurzaamheid in onze gemeente. Er liggen zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Bij de nieuwbouw van Stella wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp waardoor de CO2- uitstoot vrijwel 0 is en het hemelwater wordt via infiltratie in de grond afgevoerd. Steeds meer mensen vragen een duurzaamheidslening aan voor verbeteringen aan hun woning. Zoveel, dat het budget voor dit jaar al in de zomer op was." De fractie van de ChristenUnie heeft daarom tijdens de behandeling van de begroting een motie ingediend om meer financiële middelen in te zetten voor duurzaamheidsleningen. Deze motie is aangenomen en wordt uitgevoerd. Mooie stappen voorwaarts, maar nog onvoldoende om de doelstelling van 2050 te halen. De ChristenUnie houdt de vinger aan de pols.