• Evert Leusink pleit voor Nunspeets Energieakkoord

    Eigen foto

ChristenUnie wil Nunspeets Energieakkoord

22-12-2016, 20:50 | Lezersnieuws | Ingrid Slaa

De fractie van de ChristenUnie wil dat lokale bedrijven, organisaties en instellingen meer

directe inbreng en invloed krijgen bij het verduurzamen van Nunspeet. De ChristenUnie

heeft daarom bij de bespreking van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid in de gemeenteraad

aangedrongen op het sluiten van een Nunspeets Energieakkoord. Fractievoorzitter Evert

Leusink: ͞Duurzaamheid is buitengewoon belangrijk omdat de komende generaties niet

mogen worden opgezadeld met de dramatische gevolgen van klimaatverandering.͟ Leusink

wijst op wetenschappelijke scenario's die aangeven dat bij ongewijzigd beleid de komende

decennia miljoenen mensen worden bedreigd door het stijgende zeewater. Ook dreigen er

voedseltekorten te ontstaan doordat oogsten worden vernietigd door steeds grotere

extremen in de natuur, zoals langdurige droogtes die worden afgewisseld met overvloedige

slagregens en enorme stormen. De ChristenUnie wil zich niet bij deze doemscenario's

neerleggen en is van mening dat dit onheil afgewend moet worden door als mensheid met

meer verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid de schepping te gaan beheren. De

ChristenUnie is dan ook erg blij dat burgemeester en wethouders met veel urgentie

Nunspeet willen verduurzamen. De partij is wel van mening dat het bedrijfsleven actiever

betrokken kan worden. Evert Leusink: ͞De noodzakelijke energietransitie kan alleen een

succes worden door meer samen te werken met marktpartijen op basis van een Nunspeets

Energieakkoord.͟ De volgende versie van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid moet wat de

ChristenUnie betreft dan ook een gezamenlijk plan worden van zowel bedrijven, organisaties

en instellingen als de gemeente. Leusink is van mening dat door deze samenwerking meer

lokale bedrijven ingezet kunnen worden bij de grootschalige uitrol van zonne-energie, het

ontzorgen van huiseigenaren bij verduurzaming van woningen en energiebesparing bij

bedrijven en instellingen. Tijdens de raadsvergadering heeft wethouder Gert van den Berg

aangegeven met dit ambitieuze plan van de ChristenUnie aan de slag te gaan.