• 3 ingangen van de dassenburcht

Dassen klaar voor de winter

13-12-2015, 09:30 | Lezersnieuws | H.M. Bos

Twee jaar geleden vormde de aanwezigheid van een dassenburcht nog de reden dat er geen bedrijvenstrip kon komen op de gronden ten zuiden van de nieuwe Plus Supermarkt in Elspeet (gemeente Nunspeet). Maatregelen om de dassen te beschermen zouden zo kostbaar worden, dat het voor nieuw te vestigen bedrijven aldaar niet op te brengen zou zijn. Het voorkeursrecht van de gemeente om de gronden aan te kunnen kopen verliep en de agrarische grond bleef agrarisch.

Afgelopen zomer leek er weinig leven te zijn in de gemeentelijke bomenrij tussen maïs- en grasland achter de Uddelerweg. Diverse openingen van de burcht waren dichtgemaakt met aarde of met stronken en de ondergroei onder de bomen was plotseling totaal afgestorven. Had er iemand zwaar vergif gestrooid? Er was in elk geval sprake van ernstige, opzettelijke verstoring van de burcht, die eerder met 17 openingen onderdak had geboden aan een grote familie dassen.

Gedurende de zomer werden wel sporen gezien, maar de dassen zelf waren onzichtbaar. Een vertegenwoordiging van de gemeente kwam poolshoogte nemen, verklaarde de burcht onbewoond en deed niets om een mogelijk milieudelict op gemeentegrond te onderzoeken.

Nu de winter in aantocht is, zijn de dassen overduidelijk aan het 'renoveren' gegaan. Er zijn twee grote nieuwe gangen gegraven in de wei net ten oosten van de bomenrij, naast de nog overgebleven 4 gangen. Er liggen maïsresten en eikennootjes bij de burcht en overal zijn sporen in het land te vinden. Het ziet er naar uit, dat de dassen zich opmaken voor een koude winter.