• Markt Nunspeert, eigen foto

    Koos Meijer

En wat vinden u en jij van de Markt in Nunspeet?

24-02-2017, 11:42 | Lezersnieuws | Henk Kleijn

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt er gewerkt aan een plan om de aankleding en de gastvrije uitstraling van het Nunspeetse marktplein te verbeteren. Veel betrokken partijen en organisaties zijn of worden gepolst over hun mening en ideeën hierover. CDA Nunspeet wil in dit kader vooral ook de meningen en ideeën van onze inwoners en bezoekers peilen.

CDA-Nunspeet heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het daadwerkelijke betrekken van inwoners en gasten bij bepaalde ontwikkelingen in de gemeente Nunspeet. De sprekende voorbeelden daarvan zijn de enquête over De Brake en de beeldvorming over de Stationsomgeving. In alle gevallen is dat met veel succes gedaan. Daarbij zijn de resultaten niet alleen op het CDA-bureau terechtgekomen, maar in alle openheid gedeeld met het college van B&W en andere raadsfracties. Want het gaat om ons aller belang, het CDA wil daar met verve een aangever in zijn.

Vanaf 1 maart a.s. kunt u/jij op de website van het CDA (www.cdanunspeet.nl) aan de hand van een drietal scenario's uw/jouw voorkeur aangeven. Ook kun je daar ideeën, etc. kwijt.

CDA Nunspeet staat op donderdag 2 en 9 maart a.s. op de weekmarkt en op zaterdag 11 maart a.s. op de politieke markt. In de CDA-stand kunt u dan uw voorkeur kenbaar maken.

Voor vragen:

Koos Meijer

Fractievoorzitter CDA Nunspeet

meijer@cdanunspeet.nl

06 22 62 49 19