• CU fractie bij Innovatiehuis De Diamant

    Jan Noordmans

Fractie CU op bezoek bij Innovatiehuis De Diamant

30-09-2016, 20:41 | Lezersnieuws | Ingrid Slaa

Niet iedereen weet dat aan de Elspeterweg, in het pand waarin onder andere de Rabobank is gehuisvest, het Innovatiehuis De Diamant is gevestigd. In een kleine ruimte, maar wat daar gedaan wordt is van groot belang voor de hele regio Noord-Veluwe. De voltallige raadsfractie van de ChristenUnie en een bestuurslid lieten zich dinsdag 27 september verrassen door de vertegenwoordigers van het Innovatiehuis.

Het Innovatiehuis is een initiatief vanuit de Diamant van Midden Nederland, waarin bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken. Het Innovatiehuis is een programmatische samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties om werk te maken van een duurzame en innovatieve regio. Tevens zijn er goede contacten met universiteiten en hogescholen buiten de regio.

De opening van het Innovatiehuis vond plaats op 16 april 2016. Er worden nu al innovatieve ideeën opgepakt en uitgewerkt. Raadslid Klaas van Harten: "Een mooi voorbeeld is dat het innovatiehuis meegedacht heeft met een bedrijf om organisch restafval van het eigen productieproces om te kunnen zetten in nieuwe grondstoffen." Ook wordt er veel geadviseerd op het gebied van verduurzaming en groene energie.

Gebleken is dat op de Noord-Veluwe heel wat innovatiekracht aanwezig is, maar dat dit onvoldoende naar buiten komt. Om daar meer aandacht voor te krijgen wordt er binnenkort een innovatieprijs uitgereikt aan de meest innovatieve ondernemer uit de regio. Maar ook aan de meest innovatieve student. De fractie van de CU onderstreepte nog eens het grote belang van het beschikbaar stellen van stageplaatsen, om zo jongeren die wegens hun studie zijn vertrokken weer aan deze regio te binden.

De CU wees ook nog op het regionale belang. Klaas van Harten: "Onze regio heeft naast prachtige natuur ook veel te bieden op het gebied van innovatieve bedrijven. Het is heel belangrijk voor een goed werk- en woonklimaat dat dat veel meer bekend gemaakt wordt. De inzet van het Innovatiehuis om daar een bijdrage aan te leveren ondersteunen wij dan ook van harte."