• IQ woningen in fabriek

Gebruik subsidie Steengoed Benutten

02-02-2016, 20:00 | Lezersnieuws | Gemeentebelang Nunspeet

Gemeentebelang Nunspeet vraag het college van Burgemeester en wethouders van Nunspeet te onderzoeken of zij gebruik kunnen maken van de tijdelijke subsidie genaamd "Steengoed Benutten" voor het realiseren van tijdelijke huisvestiging in de sociale huursector. Deze subsidie wordt door de provincie Gelderland verstrekt.

Gemeentebelang wordt namelijk nog steeds geconfronteerd met vragen waarom de wachtlijsten voor een huurwoning in Nunspeet zo lang zijn. Een oorzaak is het moeten verstrekken van huurwoningen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zo genoemde taakstelling die een gemeente krijgt toegewezen.

Gemeentebelang vindt dat vluchtelingen die hier mogen blijven recht hebben op een woning maar ook dat eigen inwoners voorzien moeten worden van een geschikte woning. Gemeentebelang pleit voor een vitale gemeente waarin de verhoudingen tussen oud en jong goed verdeeld is en blijft. Daarom moet jongeren een gerede kans krijgen om een woning te bemachtigen in de gemeente Nunspeet.

Raadslid Corrie Jansen, heeft namens de fractie van Gemeentebelang, vragen aan het college gesteld. Ze wil weten of B&W op de hoogte deze subsidiemogelijkheid en of het college wil onderzoeken of gebruik gemaakt gaat worden van de regeling. Het doel moet volgens Jansen vooral zijn dat wachttijden verkort worden bij het zoeken naar een woning.

De fractie van Gemeentebelang hoopt bij te dragen aan een stukje van een oplossing voor het wachtlijstprobleem voor woningzoekenden.