• Henry Stulen: Zo zal het niet worden

    eigen foto

Gemeentebelang Nunspeet vraagt aandacht voor verlening evenementenvergunning

09-08-2017, 11:50 | Lezersnieuws | Gemeentebelang Nunspeet

De fractie van Gemeentebelang Nunspeet maakt zich zorgen over het stoppen van een aantal evenementen in de gemeente Nunspeet. Sprekende voorbeelden van gestopte evenementen zijn de Stoute Cross, de Wilddagen en de Trekkertrek. Middels vragen aan het College van B&W wil Gemeentebelang voorkomen dat een complexe vergunningaanvraag een oorzaak is dat een evenement van de kalender verdwijnt.

Gemeentebelang ziet graag een vitale gemeente die iets te heeft bieden aan de eigen inwoners en gasten. En evenementen zorgen voor levendigheid in onze kernen en trekken bezoekers aan. Daarom is het mooi dat Vierhouten, Hulshorst, Elspeet en Nunspeet nog steeds een aantal evenementen rijk is. Dat wil Gemeentebelang graag zo houden en liever nog uitbreiden. Afhankelijk van het soort evenement is in onze gemeente meestal een vergunning nodig.

Aanvragers hebben bij Gemeentebelang aangegeven dat het aanvragen van een vergunning moeizaam verloopt. Verder is Gemeentebelang ter ore gekomen dat het ingewikkeld is evenementen georganiseerd te krijgen. Problemen die organisatoren aangeven zijn onder andere de striktere wet- en regelgeving, hetgeen de verlening van een vergunning bemoeilijkt. Een evenement dient aan veel eisen te voldoen en de organisatie moet steeds meer maatregelen treffen om voor een vergunning in aanmerking te komen.

Gemeentebelang wil niet dat het aanvragen van een vergunning onnodig complex is. Voorkomen moet worden dat er straks zelfs een commercieel bureau nodig is om een vergunning aan te vragen. Evenementen zijn gedragen door vrijwilligers en de verlening van een vergunning moet stimulerend werken, zodat de zaken goed geregeld zijn. Gemeentebelang ziet graag dat de gemeente ondersteunend is bij het indienen van de aanvraag, omdat het organiseren van evenementen een gezamenlijk belang is.

Fractievoorzitter Henry Stulen vraagt het college interviews te houden met de aanvragers van evenementenvergunningen. De uitkomsten hiervan zouden dan betrokken moeten worden bij het vereenvoudigen van het proces wat leidt tot het verkrijgen van een vergunning. Volgens Stulen zal het nooit zover kunnen komen dat je een vergunning uit een automaat haalt omdat de evenementen daarvoor te divers zijn. Voor Gemeentebelang is het welduidelijk dat er iets moet gebeuren.