Inwoners Uddel geven 690,60 euro aan de Hersenstichting

11-02-2019, 21:50 | Lezersnieuws | klaas

Den Haag, 11 februari 2018 – De inwoners van Uddel hebben €690,60 gegeven aan de Hersenstichting. Dit is opgehaald tijdens de landelijk collecteweek voor de 3,8 miljoen Nederlanders die aan een hersenaandoening lijden. De opbrengst wordt besteed aan hersenonderzoek, het geven van voorlichting aan patiënten en hun omgeving en de ontwikkeling van de juiste patiëntenzorg.

Elf lokale collectanten, waaronder 3 scholieren voor de maatschappelijke stage, haalden geld op voor mensen met een hersenaandoening. “Dit is een enorm mooi bedrag en we zijn ontzettend trots op alle vrijwilligers die zich voor ons hebben ingezet”, zegt Koko Beers, woordvoerder van de Hersenstichting.

De collecteweek liep van maandag 28 januari tot en met zaterdag 2 februari 2019. Ruim 18.000 vrijwilligers liepen door heel Nederland langs de deuren om geld in te zamelen voor al die mensen die te maken hebben met hersenaandoeningen.

Beers: “Eén op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Vroeg of laat raakt het ons allemaal. Met het geld dat we tijdens de collecteweek hebben opgehaald, laten we hersenonderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in om de patiëntenzorg verbeteren. We zetten niet in op één ziekte, maar we investeren in grensverleggende oplossingen die alle hersenaandoeningen helpen voorkomen en genezen.”

Impact van hersenaandoening
Bij hersenaandoeningen moet er onder andere gedacht worden aan dementie, depressie, migraine, beroerte, de ziekte van Parkinson en hersenletsel ten gevolge van een ongeluk. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan helaas nog geen behandelingen die de aandoening kunnen vertragen of stoppen. Hersenpatiënten moeten dus leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van hun aandoening. In het dagelijkse leven heeft de omgeving vaak onvoldoende kennis van en aandacht en begrip voor deze gevolgen. Het is voor mensen met een hersenaandoening daardoor moeilijk, in sommige gevallen zelfs onmogelijk, om volwaardig te participeren in de maatschappij.

Meer informatie over de hersenstichting en de besteding van de giften kunt u vinden op www.hersenstichting.nl

Geen collectant gezien? Giften kunnen ook overgemaakt worden op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag of via de online collectebus op www.hersenstichting.digicollect.nl.