• Delegatie OVN en Gemeentebelang

    eigen foto

OVN en Gemeentebelang: Samenwerken aan een mooier centrum

20-01-2018, 10:20 | Lezersnieuws | Gemeentebelang Nunspeet

Gemeentebelang en Ondernemersvereniging Nunspeet (OVN) hebben tijdens een werkbezoek uitgebreid gesproken over de toekomst van het Marktplein en de direct omgeving daarvan zoals het Whemeplein, de Laan en de Dorpsstraat. Dit zal in samenhang bekeken moeten worden omdat de inrichting van de markt, de locatie van de weekmarkt, de parkeervoorzieningen en de ontwikkeling van het totale centrum sterk met elkaar verbonden zijn. En door elkaar te versterken voorkomen wij leegstand. Winkelen in Nunspeet is leuk en moet ook een attractie blijven. De gezamenlijke openingstijden zijn van groot belang voor de inwoners, de toeristen en de middenstand volgens Gemeentebelang.

De gemeente moet het zo goed mogelijk faciliteren en de ondernemers zijn verantwoordelijk voor de verdere invulling. Voor Gemeentebelang is een levendig Marktplein de kern van een gezellig en leefbaar centrum en moet het uitwaaieren naar de andere winkelstraten. Op basis van het werkbezoek geeft OVN aan dat zij de komende tijd opnieuw in overleg met de gemeente zullen treden om het belang van een verbeterd centrum aan te geven. Met name de (ver)plaatsing van de weekmarkt blijkt een obstakel om de gewenste verbeteringen te kunnen realiseren.

Gemeentebelang is al sinds jaar en dag voorstander van een upgrade van het Marktplein en de directe omgeving zodat deze aantrekkelijker wordt voor de bezoekers en de ondernemers. Deze zorgen er samen voor dat Nunspeet de hele week een aantrekkelijk centrum heeft. De weekmarkt moet een onderdeel zijn van het geheel en niet bepalend voor de inrichting van het Marktplein. De OVN en Gemeentebelang hebben afgesproken elkaar in de komende tijd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en elkaar waar mogelijk op te zoeken en te helpen.

Ook is gesproken over parkeerbeleid en het gebruik van de blauwe zones. Het blijft een uitdaging voor zowel de ondernemers, de inwoners als het vrachtverkeer (marktkooplieden) voldoende en passende parkeerruimte te realiseren. Nagedacht zou kunnen worden over het geven van ontheffingen met beperkingen, parkeerroutes maar met name ook over het zoeken naar mogelijkheden en nieuwe locaties om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Belangrijk is ook dat de medewerkers van de winkels in het centrum bewust gemaakt worden van het feit dat de beschikbare parkeerruimte in het centrum in principe bedoeld is voor de bezoekers van de winkels en horeca. De OVN neemt deze laatste suggestie mee in haar overleggen en contacten.