• Corrie Jansen

    eigen foto

Pauzewoningen tijdelijke oplossing

09-03-2018, 15:55 | Lezersnieuws | Gemeentebelang

NUNSPEET Gemeentebelang is blij te lezen dat het college van b en w nu nog met een plan komt voor pauzewoningen. Dit zijn woningen die onder bepaalde voorwaarden en regelgeving geschikt gemaakt worden voor bewoning. Met een tijdelijk karakter vanwege het feit dat het op plekken is met een andere bestemming. Dit kan recreatie of detailhandelbestemming zijn.

Vanuit het plan vitale vakantieparken wordt gekeken hoe verouderde recreatieparken weer vitaal kunnen worden. Deze parken hebben de bestemming recreatie en daarom wordt er gehandhaafd op illegale bewoning. De bestemming recreatie is de basis van de economische pijler toerisme. Toerisme is belangrijk voor werkgelegenheid en om het voorzieningenniveau hoog te houden.Minder toerisme betekent minder winkels maar ook geen nieuw zwembad.

Deze woningen zullen tijdelijk zijn en dat is goed volgens Gemeentebelang raadslid Corrie Jansen. ,,Gemeentebelang is er nog altijd van overtuigd dat er snel meer reguliere woningen moeten komen." Dat er veel tijd gaat zitten om te onderzoeken waar en hoeveel huizen wij kunnen en mogen bouwen richting de toekomst beseft Gemeentebelang ook, geeft Jansen aan. Het blijkt dat de aantallen en de mogelijkheden richting de toekomst nog niet geheel duidelijk zijn. Ook de wachttijden dalen niet genoeg waardoor er ook op andere manieren naar dit probleem gekeken moet worden. Daarom is Gemeentebelang blij met dit plan om op korte termijn verbetering te krijgen in de wachttijden.

Gemeentebelang hoopt dat dit het begin is van een compleet plan om meer passende woningen te krijgen met meer opties om de doorstroom in de woningmarkt vlot te trekken. Hier zal de hulp van Omnia Wonen bij nodig zijn maar ook van inwoners zelf. Er zijn verschillende ideeën zoals bijvoorbeeld microappartementen die tijdelijk ergens geplaatst kunnen worden die misschien iets kunnen betekenen voor de woningmarkt.