• Gere bij Bouwbedrijf Van de Kolk in Garderen, via uitzendbureau Dutch Days

    eigen foto
  • Zeregaber bij A. van Dorst Afbouw- en Montagebedrijf

    eigen foto

Statushouders aan de slag op de Noord Veluwe

05-07-2018, 10:52 | Lezersnieuws | Thea

Gemeenten op de Noord Veluwe zetten fors in op het activeren en laten participeren van statushouders. Enkele gemeenten hebben Inclusief Intervens gevraagd om hierin een rol te spelen en invulling te geven aan de uitvoering hiervan.

Met het inzetten van de Participatiehuizen van Inclusief Intervens en het netwerk van verschillende werkgevers op de Veluwe, lijkt de juiste methode te worden gehanteerd om statushouders te begeleiden richting werk. De SER adviseert om inburgeren (taallessen) en participatie (werk zoeken) veel meer tegelijk te doen in plaats van na elkaar.

Van de 99 statushouders die via de gemeenten Oldebroek, Ermelo en Harderwijk zijn aangemeld, is 25% uit de uitkering vanwege werk of een opleiding. 70% is actief in diverse projecten, leerwerktrajecten of vrijwilligerswerk om onder andere te werken aan taalvaardigheden om de stap naar werk kleiner te maken.

In de Participatiehuizen en bij werkgevers wordt ingezet op het in kaart brengen van de werknemersvaardigheden, het verbeteren en ontwikkelen van deze vaardigheden en het vergroten van de beheersing van de Nederlandse taal. Ook wordt er nauw samengewerkt met de taalaanbieders.

De gezamenlijke aanpak waarbij na diagnose in de Participatiehuizen de samenwerking met de werkgevers op de Noord Veluwe centraal staat, toont aan dat de Statushouders als werknemers een aanvulling  kunnen zijn voor de bedrijven!