• Nieuwbouw Swenne van Brieneland Nunspeet

    eigen foto

Teleurstellende antwoorden sociale woningbouw

27-01-2018, 14:10 | Lezersnieuws | Gemeentebelang Nunspeet

Gemeentebelang heeft antwoorden van het college van B&W gekregen op de onlangs gestelde schriftelijke vragen met betrekking tot de zorgen die de fractie heeft over het aantal sociale huurwoningen in de gemeente. Helaas zijn deze antwoorden zo technisch en ontwijkend dat de fractie nu nog niet weet hoe er het met het aantal sociale huurwoningen voor staat.

Rekensom

"Wij hebben het college de rekensom voor gelegd dat als er 100 starters per jaar graag in onze gemeente willen blijven wonen en er ongeveer 450 mensen illegaal op vakantieparken wonen wij het niet met 25 nieuwe woningen in Molenbeek en nog eens 25 woningen in de komende 9 jaar gaan redden " Aldus Corrie Jansen, fractie lid van Gemeentebelang.

Waar kunnen inwoners op rekenen?

Onze inwoners willen graag weten waar zij aan toe zijn merkt Gemeentebelang. Is er een kans dat de wachttijden teruglopen? Komen onze kinderen nog voor een sociale huurwoning aan bod? Zijn er voldoende goedkope huurwoningen ten opzichte van de duurdere sociale huurwoningen? Is verkopen van huurwoningen verstandig? Moet er meer bijgebouwd worden? Dit zijn een aantal vragen waar de fractie nu graag concrete antwoorden op wil hebben en daarom zijn er vervolgvragen gesteld in de raadsvergadering.

Niet concreet

Wethouder Groothuis gaf aan dat het een moeilijk probleem is waaraan gewerkt wordt. Hij kon niet concreet worden omdat de gemeente nog niet beschikt over de wooncijfers 2017 van Omnia Wonen. Deze cijfers kunnen onder anderen antwoord geven op de vraag hoe hoog het percentage sociale huurwoningen is met een lage huur. Wel gaf de wethouder aan dat er gezocht wordt naar oplossingen zoals pauzewoningen. Met goede regelgeving zou dit een stukje van de oplossing kunnen zijn is de mening van Gemeentebelang maar daarmee is het probleem niet opgelost. In april zal dit besproken onderwerp uitvoerig aan de orde komen in de Nunspeetse raad. Corrie Jansen geeft aan dat haar fractie dit onderwerp strak blijft volgen en niet loslaat!