• Nunspeet, de Markt

    Koos Meijer

Tijd voor aanpassing van het marktplein in Nunspeet

07-04-2017, 14:11 | Lezersnieuws | Henk Kleijn

De uitgebrachte stemmen laten overduidelijk zien dat dé voorkeur van de inwoners en bezoekers nadrukkelijk ligt bij een invulling en aankleding van het marktplein die veel vriendelijker en gastvrijer moet worden. Dat blijkt uit een enquête van CDA Nunspeet. Vaste terrassen en andere speel- en/of kunstvoorzieningen Daarnaast moet gezocht worden naar een inrichting waarbij de weekmarkt op onderdelen anders ingepast kan worden op en rond het marktplein. De weekmarkt moet wel in het centrum blijven!

In de afgelopen maand heeft een groot aantal inwoners van Nunspeet gereageerd op de CDA-enquête over 'wat vind jij van het marktplein in Nunspeet'. Bijna 90% van de 225 ingeleverde reacties zijn voor een vernieuwde indeling en aankleding, de overige 10% wil het marktplein en de weekmarkt min of meer houden zoals het nu is.

Alle reacties zijn geïnventariseerd en dat leidde tot het vermelde voorkeursscenario. Dat scenario zal uiteraard van invloed zijn op het uiteindelijk in te nemen CDA-standpunt als het tot een keuze in de gemeenteraad van Nunspeet komt.

Het resultaat wordt ook overhandigd aan het gemeentelijk projectteam. Dit team is bezig om een zo breed mogelijk gedragen inrichtingsplan voor het marktplein op te stellen. Daarvoor worden er verschillende inrichtingsontwerpen gemaakt die aan de inwoners/bezoekers worden voorgelegd. En als alles goed verloopt wordt het uiteindelijke voorkeursplan nog in juni 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna kunnen de voorbereidingen beginnen en de uitvoering daarvan staat voor begin 2018 gepland.

Voor vragen:

Koos Meijer

Fractievoorzitter CDA Nunspeet

meijer@cdanunspeet.nl

06 22 62 49 19

Foto: eigen foto

Marktplein Nunspeet