• Op de driehoek komt het kunstwerk

    Peter Kwant

Tot 25 oktober stemmen op een kunstwerk voor Molijn

13-10-2016, 13:20 | Lezersnieuws | Thea Kwant

Nog tot 25 oktober kunnen Nunspeters hun stem uitbrengen op één van de drie kunstenaars die een schetsontwerp maakten voor een kunstwerk ter ere van François Adriaan Molijn, dat volgende voorjaar komt te staan voor Veluvine. Online kan gestemd worden via vandenbroeklohmanfonds.nl en veluvinenunspeet.nl. Ook op de site van de Gemeente Nunspeet is een link geplaatst naar het stemformulier. Even binnenlopen bij Veluvine kan ook. Daar is een pop-up tentoonstelling en kan op papier worden gestemd.

F.A. Molijn koos in 1895 Nunspeet uit als vestigingsplek voor zijn verffabriek N.V. Maatschappij De Veluwe ('De Veluvine'). Zijn betrokkenheid bij het destijds arme dorp reikte verder dan het creëren van werkgelegenheid alleen. Molijn was een man met idealen en een sociaal hart. Hij liet er tot op vandaag zijn sporen na. Hoog tijd om hem aan de vergetelheid te ontrukken. In november van dit jaar verschijnt bij Uitgeverij Waanders in Zwolle de publicatie 'François Adriaan Molijn (1853-1912); Nunspeet op de drempel van de moderne tijd', geschreven door Ben van Wendel de Joode.

Daarnaast heeft het Van den Broek Lohman Fonds, dat in Nunspeet subsidies verstrekt aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten en dat gesticht werd door een nazaat van Molijn, het initiatief genomen tot het realiseren van een kunstwerk ter ere van Molijn. Uiteraard bij Cultureel Centrum Veluvine, op de plek waar tot 1987 de verffabriek stond. Zo krijgt Molijn zichtbaar een plek in onze tijd.

Het bestuur van het fonds richtte een kunstcommissie op met vertegenwoordigers van het culturele en maatschappelijke leven in Nunspeet, de architect van het cultureel centrum en een drietal leerlingen van het naastgelegen Nuborgh College. Daarnaast is een kunstadviseur aangetrokken als begeleider van het selectie- en realisatietraject.

De commissie is erg nieuwsgierig naar uw mening en nodigt u van harte uit via deze kanalen te laten horen welk ontwerp uw voorkeur heeft en waarom. Deze input neemt de commissie vervolgens mee in het advies aan het bestuur.