• De Bruine enk

    CDA

Wat is de Nunspeetse geschiedenis de gemeente waard?

08-10-2017, 18:30 | Lezersnieuws | Henk Kleijn

In de gemeente Nunspeet zijn twee groepen vrijwilligers heel actief om de herinnering aan bijzondere plekken uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar aanwezig te houden.

Een groep initiatiefnemers is bezig op de heide tussen Elspeet en Uddel aan de Uddelerweg. Op die locatie zou in de Tweede Wereldoorlog een vliegveld komen. Toen de geallieerden probeerden te voorkomen dat een dergelijk vliegveld daar gerealiseerd zou worden zijn bij de beschietingen meerdere daar tewerkgestelde mannen omgekomen.

Het tweede initiatief is aan de Hullerweg in Nunspeet. Daar was in de oorlog een werkkamp dat bekend stond onder de naam 'de Bruine Enk'. In dit kamp waren joden gehuisvest. Zij moesten voor de Heidemaatschappij ontginningswerkzaamheden verrichten in Vierhouten. De zware omstandigheden, die de Joden hier ondervonden, waren slechts een voorbode van nog erger. De bewoners van dit kamp werden in 1942 afgevoerd naar kamp Westerbork en vandaar uit naar de vernietigingskampen in Duitsland.

De fractie van het CDA waardeert deze burgerinitiatieven, initiatieven waardoor ook deze bladzijden van onze Nunspeetse WOII-geschiedenis ingevuld worden en de plekken middels een monument herkenbaar worden gemaakt. Fractielid Karel van Bronswijk voegt daar nog aan toe: "Het verdient alle waardering dat vrijwilligers zich hiervoor inzetten, het is echter wel wrang dat het college

toegezegd heeft het monument aan de Hullerweg wel te willen onthullen, maar dat een bescheiden financiële bijdrage niet mogelijk is"

Karel heeft daarom het college schriftelijke vragen gesteld over het beleid t.a.v. de ondersteuning van dergelijke burgerinitiatieven.

Noot voor de redactie

Karel van Bronswijk

Fractielid CDA Nunspeet

vanbronswijk@cdanunspeet.nl

0623744300