• Raadslid Jansen wil meer huurwoning

    eigen foto

Zorg oplopende wachttijden Omnia

30-03-2017, 22:11 | Lezersnieuws | Gemeentebelang Nunspeet

Wachtlijsten om een huurwoning te kunnen bemachtigen in de gemeente Nunspeet zijn al lang een doorn in het oog van de fractie van Gemeentebelang. Vooral omdat inwoners blijven aangeven royaal langer te moeten wachten dan de max 1,5 jaar wat door Omnia wordt aangegeven.

Onlangs werden door het college van B&W weer cijfers van Omnia bekend gesteld aan de Nunspeetse gemeenteraad. Gemeentebelang raadslid Corrie Jansen verbaasde zich opnieuw over de cijfers. Daarnaast vervoegde zich een inwoonster bij Gemeentebelang om haar dossier met cijfers over wachtlijsten te presenteren. Dit alles was voor de fractie van Gemeentebelang aanleiding om een oproep te doen aan inwoners om hun bevindingen te delen. Het is niet verbazend dat vooral jongeren reageerden. Dit is confronterend omdat de Nunspeetse coalitie juist heeft ingezet om jongeren kansen te bieden om in Nunspeet te blijven wonen. Dit om een vitale samenleving te borgen.

Corrie Jansen deed eigen onderzoek binnen de openbare informatie die over dit onderwerp beschikbaar is. Dit aangevuld met de informatie die via de andere inwoners binnenkwam en het onderzoek van genoemde inwoonster vormden de aanleiding om in de raadsvergadering vragen te stellen aan het college van B&W. Opvallend was het dat de woningzoekende steeds langer moeten wachten in plaats van korter zoals toegezegd.

Samenvattend wil de fractie van Gemeentebelang opheldering over het verschil in de cijfers van Omnia en de cijfers uit eigen onderzoek. Eigen onderzoek gebaseerd op input van inwoners en openbare gegevens. Toekomstgericht wil Gemeentebelang weten of het aantal huurwoningen op dit moment en gepland voor de toekomst toereikend zijn om de wachtlijsten te verkorten. Daarmee moeten ook jongeren weer een reële kans krijgen om in hun gemeente Nunspeet te kunnen blijven wonen.

Wethouder Groothuis deelt de zorgen en heeft ook een sterk vermoeden dat de wachttijden oplopen. Er volgt volgens de wethouder gedegen onderzoek of en hoeveel sociale woningen aan de woonvoorraad moeten worden toegevoegd.