Lokaal lezersnieuws

Algemene WalvisPartij ?

Gehoord op een informatiemarkt voor de waterschapsverkiezingen: Algemene Walvispartij. Een mooie associatie! Een geuzennaam. Het doet denken aan Plastic Whale, de organisatie die zwerfafval uit grachten vist. De Algemene Waterschapspartij (AWP) is blij met de belangstelling voor dit thema.

Vooruitzichten herstel visstand op Veluwe zorgwekkend

De vispopulaties in veel Nederlandse sprengen en beken herstellen zich nauwelijks van de extreme droogte van afgelopen zomer. Vooral vispopulaties op de hoge zandgronden van het land zijn zwaar getroffen door de droge zomer.

Media Ukkie Dagen 2019: van speen tot game

De Media Ukkie Dagen, die plaatsvinden van vrijdag 29 maart tot en met vrijdag 5 april 2019, staan in het teken van het thema ‘van speen tot game’. Tijdens deze week worden in het hele land activiteiten georganiseerd op het gebied van media(opvoeding).

Bedrijven en boeren voor een dubbeltje op de eerste rang

Interessant dat politieke partijen in hun programma voor de waterschapsverkiezingen schrijven dat de waterschapsbelastingen met maximaal de inflatie mogen stijgen. Het is ook verstandig de schuldenlast van het waterschap af te bouwen. Dat scheelt in rentelasten.

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Garderen en omgeving

Plaatselijk Belang Garderen houdt haar Algemene Ledenvergadering op maandag 18 maart a.s. in de Dr. Kruimelstaete aan de Oud Milligenseweg 34 in Garderen.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda:

Waterschapsverkiezingen. Kies Bewust!

Iedereen heeft nu de stempassen in huis voor de verkiezingen voor de provincie en het waterschap. Deze zijn op woensdag 20 maart 2019. Beide overheden worden door een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging aangestuurd. Bij de provincie de Provinciale Staten.

Johannes Passion door COV Putten

Johann Sebastian Bach heeft diverse werken geschreven voor de lijdenstijd. Overbekend is de Matthäus Passion, die elk jaar in verschillende plaatsen wordt uitgevoerd. Minder bekend is de Johannes Passion, ook van zijn hand. Dit prachtige werk wordt op zaterdag 23 maart uitgevoerd door de Chr.

Gemeentebelang trekt aan de bel voor een zelfstandige gemeente Nunspeet

De fractie van Gemeentebelang trekt aan de bel na een bericht in de media met als boodschap dat de provincie Gelderland, in ruil voor financiële hulp bij de aanleg van een op- en afrit A28 voor de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O), samenwerking tussen de gemeenten op de Noord-Veluwe doo

Het is voorjaar

Bij Gerrie op de boerderij zijn er lammetjes geboren.

Jaarvergadering Vrouwen van Nu afdeling Garderen

Op 11februari was er in de kruimelstate de gebruikelijke jaarvergadering van de Vrouwen van Nu

Waar ook dit jaar weer tijd was voor een huldiging.

Pagina's