• Nunspeet geeft 150.000 euro om de heide weer paars te laten bloeien.

    Jeanne Dijkstra

In 2018 nieuwbouw school Elspeet

ELSPEET In 2018 moet een begin worden gemaakt met de nieuwbouw van de Da Costaschool. Dat is de wens van vrijwel alle partijen in de Nunspeetse gemeenteraad, zo bleek tijdens de behandeling van de begroting.

Wijnand Kooijmans

 

Meerdere raadsleden betreuren het dat de totstandkoming van een Integraal Kind Centrum in Elspeet niet tot stand is gekomen. Hiervoor bestaan te veel verschillen van inzicht tussen de besturen van de Boaz Jachinschool en de Da Costaschool. Dat betekent dat de gezamenlijke bouw van een nieuwe school niet haalbaar is.

 

HAALBAAR Op dit moment wordt gewerkt aan wat wel haalbaar is en welke scenario's daarbij denkbaar zijn. Verwacht wordt dat uiterlijk begin november de resultaten bekend zijn. Daarna moet door het college bekijken of de plannen passen binnen de gewenste toekomstige structuur van het onderwijs binnen de gemeente Nunspeet. Streven is dat uiterlijk nog in december een definitief besluit kan worden genomen.

 

Naast de nieuwbouw moet ook een besluit worden genomen over de toekomst van de Boaz Jachinschool. Bekend is dat op grond van de huidige normen deze school niet voor nieuwbouw in aanmerking komt. Renovatie is wel noodzakelijk omdat het gebouw waarin de school is gevestigd is verouderd.

 

PAARSER Op korte termijn moet ook het onderzoek gereedkomen hoe de heidevelden in en rond Elspeet weer paarser kunnen worden. Dan wordt, volgens wethouder Marije Storteboom, ook bekend hoeveel geld er nodig is voor de uitvoering van de plannen. De aanpak om tot paarsere heidevelden te komen wordt breed gedragen door de Nunspeetse raad. Mede ook gezien het belang daarvan voor het toerisme.

 

SCHAAPSKOOI Henk Junte (Algemeen Belang) dringt aan op een plan voor de realisering van een nieuwe schaapskooi in Elspeet. Eventueel kan, wat Junte, betreft, de schaapskooi ook in Vierhouten komen.

Het Nunspeetse college wil zich ook inzetten voor het behoud van het Kulturhus aan de Nachtegaalweg in Elspeet. De eerste verantwoordelijkheid daarvoor berust echter bij de Stichting Kulturhus en de woningcorporatie Omnia. Op dit moment worden er met meerdere partijen gesprekken gehouden over de instandhouding. 

 

BEDRIJVENSTRIP In het eerste kwartaal van 2018 moet er meer duidelijkheid komen over de aanleg van een bedrijvenstrop in Elspeet. Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de aanleg op de locatie Diepeweg 20/Apeldoornseweg 80. Realisering wordt wenselijk gevonden in verband met de gewenste economische ontwikkelingen in Elspeet.

 

In 2018 moet ook duidelijk worden of inwoners van Elspeet gratis vuil kunnen brengen naar een nieuw aan te leggen gemeentelijke milieustraat in Nunspeet. De wens voor het gratis inleveren van afval is afkomstig van de ChristenUnie.