• De Aldi kampt met ruimtegebrek op de huidige locatie aan de Laan.

    Wijnand Kooijmans

Aldi naar entree Molenbeek Nunspeet

NUNSPEET Supermarkt Aldi mag in principe verhuizen naar een locatie bij de entree van de wijk Molenbeek. Aanvankelijk was hier de bouw van een nieuw zwembad gepland maar besloten is dit te vestigen op sportcomplex De Wiltsangh. Naast de supermarkt wil de eigenaar dertig appartementen in de sociale huursector realiseren.

Wijnand Kooijmans

De Aldi wil al ruim tien jaar de bestaande locatie aan de Laan verplaatsen. De beschikbare ruimte is daar veel te klein om de benodigde kwaliteitsslag te behalen. Er is inmiddels sprake van een sterk verouderende huisvestigingssituatie. Dat heeft geleid tot de wens te verhuizen naar de entree van Molenbeek op de plek waar nu de parkeerplaats van Nestlé is gevestigd. De locatie aan de Laan krijgt een nieuwe invulling door woningbouw.

BAKKERIJ De nieuwe supermarkt moet 1.708 vierkante meter aan vloeroppervlak gaan beslaan. Hierbinnen bevinden zich een supermarkt van 1.568 vierkante meter en een bakkerij van 140 vierkante meter die deel uitmaakt van de supermarkt. Verder een overkap laad-/losdok. De appartementen worden gerealiseerd in drie bouwlagen. Parkeren voor supermarkt en woningen vindt apart van elkaar plaats.

De eigenaar van het pand aan de Laan wil de bouw van de woningen bij voorkeur laten realiseren door een woningcorporatie of een projectontwikkelaar die garandeert dat de woningen in de sociale sector worden gebouwd. Het college staat tevens positief tegenover het plan een sportschool en een tandartsenpraktijk te vestigen op een braakliggend terrein aan de Elburgerweg. Het gaat om een sportschool van ongeveer 970 vierkante meter. De tandartsenpraktijk moet tien behandelkamers krijgen met een totale oppervlakte van 525 vierkante meter.

In het plan is de aanleg van 49 parkeerplaatsen opgenomen die zijn berekend op de openingstijden van de sportschool en de tandarts. Daarmee wordt, zo oordeelt het college voldaan aan de parkeerbehoefte. Deze was berekend op 62 parkeerplaatsen maar door de wisselende tijden is dubbelgebruik mogelijk.

GROENSTROOK De groenstrook langs de Elburgerweg blijft behouden. De toegangsweg waarvan gebruik wordt gemaakt is deels eigendom van woninginrichting Knulst. Opzet is de toegangsweg te verbreden zodat auto's elkaar kunnen passeren. Hiervoor moeten wel enkele struiken verdwijnen maar als compensatie worden nieuwe bomen geplant. Voor zowel de sportschool als de tandartsenpraktijk geldt dat het niet gaat om een nieuwvestiging maar verplaatsing.