• Wijnand Kooijmans

Ambulante handel wil wel verhuizen in Elspeet

ELSPEET CDA en ChristenUnie voelen veel voor verplaatsing van de ambulante handel vanaf De Brink naar de parkeerplekken bij het museum in Elspeet. Gemeentebelang voelt hier ook voor maar twijfelt gezien afspraken welke zijn gemaakt met de ondernemers aan De Brink.

Wijnand Kooijmans

De kwestie kwam aan de orde in de raadscommissie Ruimte naar aanleiding van het evaluatieverslag over de herinrichting van De Brink. Karel van Bronswijk (CDA) vindt de onoverzichtelijkheid, zeker overdag, van De Brink een pijnpunt. Zeker op de momenten dat de ambulante handel er staat. Veel bezoekers van hen parkeren hier hetgeen, in zijn ogen, tot gevaarlijke situaties leidt.

HANDEL Van Bronswijk wijst op de periode dat tijdens de herinrichting van De Brink de ambulante handel gebruik maakte van de parkeerplek bij het museum. Dat werd door hen als positief ervaren. Volgens de CDA-er heeft de ambulante handel na terugkeer naar De Brink te maken met een daling van de omzet omdat mensen door gebrek aan parkeerplekken doorrijden.

Door Van Bronswijk worden mogelijkheden gezien bij verplaatsing van de ambulante handel enkele parkeerplekken aan te leggen op De Brink. Dat ziet hij als positief nu het restaurant ook een snackbar heeft toegevoegd. Ook wijst hij op nog noodzakelijke werkzaamheden zoals de aanpassing van de watergoten. Bovendien moeten wat hem de stenen worden vervangen in zowel de Vierhouterweg als de Nunspeterweg gezien de slechte kwaliteit hiervan.

BESLUIT Kees Smit (ChristenUnie) kan zich ook vinden in een eventuele verplaatsing al hoeft daarover, wat hem betreft, niet direct een besluit te worden genomen. Hij vindt wel dat hierover in de toekomst moet worden nagedacht. Verder constateert hij dat automobilisten die willen parkeren door de bloemperken heen rijden. Gerard Mulder (SGP) vindt dat ook kan worden gekeken naar verplaatsing van de ambulante handel maar waarschuwt wel niet te snel veranderingen aan te brengen.

Wethouder Leen van der Maas is bereid de verplaatsing nog eens binnen het college van burgemeester en wethouders aan de orde te stellen. Maar wijst op beloften die zijn gedaan aan ondernemers op De Brink dat de ambulante hier zou blijven. Zij accepteren verplaatsing niet omdat ze voor de loop naar hun zaken ook afhankelijk zijn van de ambulante handel. Bovendien is de grond bij het museum geen eigendom meer van de gemeente. Volgens hem is er voldoende parkeergelegenheid in het centrum, ook al betekent dit dat mensen soms iets verder moeten lopen.

GARAGE Sander Kouwenberg (PvdA/GroenLinks) vraagt zich af of een eventuele verplaatsing van garage Vlijm voor de toekomst een gesloten boek is. Hij wil dat de wethouder toch met de eigenaar in gesprek blijft. Ook vindt hij dat het beter is pas verbaliserend op te treden wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond.

Wethouder Van der Maas zegt meer dan twee jaar in gesprek te zijn geweest met de eigenaar. Hierbij zijn hem meerdere opties aangeboden, zoals verplaatsing naar een andere mooie locatie. Hij ziet eigenlijk geen mogelijkheden op dit moment opnieuw een gesprek aan te gaan.