• Mabel Amber

Apeldoornsestraat drie weken dicht voor auto's

GARDEREN De gemeente Barneveld pleegt tussen dinsdag 23 april en vrijdag 24 mei groot onderhoud aan het fietspad langs de Apeldoornsestraat, tussen Voorthuizen en de gemeentegrens met Apeldoorn. De weg is tussen 23 april en vrijdag 10 mei volledig afgesloten, dus ook voor gemotoriseerd verkeer, om het werk veilig uit te kunnen voeren.

De fietspaden zijn beschadigd, onder meer door opdruk van boomwortels in de asfaltverharding. Dat wordt vervangen door betonverharding, dat hier beter tegen bestand is. Het beton wordt afgewerkt met een duurzame deklaag. Het aanbrengen van beton duurt iets langer dan asfalt. Zolang het niet hard genoeg is, kan er nog niet over gefietst worden.

Het werk gebeurt in twee fases. De noordzijde van de Apeldoornsestraat wordt tussen 23 april en 24 mei aangepakt, tussen de gemeentegrens met Apeldoorn en de aansluiting met de Tolnegenweg bij Voorthuizen. De tweede fase - de zuidzijde - gaat op 30 september van start en is op 1 november gereed.

In de periode dat de weg dicht is, geldt een omleidingsroute. De gemeente geeft aan dat de aanliggende percelen en het busstation bereikbaar blijven. De rotonde met de N310 blijft open voor het verkeer. Fietsers worden naar de overzijde van de weg over het andere fietspad geleid. In september en oktober gelden dezelfde verkeersmaatregelen.