• Archief BDUmedia

Berkenhorst mag bomen kappen

ELSPEET Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst mag dertien bomen kappen op het eigen terrein aan de Stakenbergweg in Elspeet. De drie bezwaren zijn of niet ontvankelijk verklaard of ongegrond.

Wijnand Kooijmans

Een inwoner van Elspeet wordt niet ontvankelijk verklaard in zijn bezwaren. De afstand tussen het perceel waar de bomen staan en de grond van hem bedraagt ruim 380 meter. Daarnaast staan er, zo oordeelt de commissie bezwaarschriften, ook nog bomen tussen beide percelen die niet worden gekapt. Dat maakt dat de Elspeter geen zicht heeft op de bomen die het loodje leggen. Omdat de kap daarmee voor hem geen gevolgen heeft van enige betekenis wordt zijn bezwaar niet ontvankelijk verklaard en daarmee ook niet inhoudelijk beoordeeld.

NATUURWAARDEN De bezwaren van de Stichting Veluwe Bijzonder en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie zijn wel ontvankelijk. Zij vinden dat bij het afgeven van de vergunning onvoldoende rekening is gehouden met de natuurwaarden. Het centrum ligt in de onmiddellijke nabijheid van het Natura 2000-gebied en heeft, volgens beide organisaties, een zeer rijke flora en fauna.

Ook vinden zij dat aan de vergunning voor het kappen van de bomen de nadrukkelijke voorwaarden had moeten worden verbonden dat de bomen pas mogen worden gekapt wanneer het centrum alle vergunningen binnen heeft om uit te mogen breiden. Tevens wordt aangevoerd dat de plicht elders nieuwe natuur te realiseren te vaag is geformuleerd en daardoor niet kan worden gehandhaafd.

ONDERZOEK In tegenstelling tot de bewering van de beide organisaties vindt de commissie dat in opdracht van het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders wel degelijk onderzoek is gedaan naar de natuurwaarden. Hierbij is gebleken dat er geen beschermde diersoorten in de te kappen bomen aanwezig zijn. Ook zijn geen andere zaken aan het licht gekomen welke moeten leiden tot het weigeren van de vergunning.

VERGUNNINGEN Ook is de commissie van oordeel dat de Berkenhorst wel over alle noodzakelijke vergunningen beschikt om uit te mogen breiden. Dat maakt dat de leden van de commissie van mening zijn dat het college een gedegen besluit heeft genomen. En het recht had daarin een beperkt aantal voorschriften op te nemen. Aangegeven wordt dat voldoende duidelijk is welke bomen mogen worden gekapt en waar herplant dient plaats te vinden.

Het Nunspeetse college heeft besloten de adviezen van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften over te nemen en daarmee de bezwaarschriften van beide organisaties ongegrond te verklaren.