• Nederlandse les voor voor anderstaligen.

    ANP Foto

Bibliotheek zoekt taalvrijwilligers voor Poolse arbeidsmigranten

NUNSPEET Taalhuis, locatie Nunspeet wil vanaf het najaar 2019 les geven aan Polen en zoek daarvoor taalvrijwilligers. De laatste jaren komen er steeds meer Poolse arbeidsmigranten naar Nederland. Veel Polen gaan na een bepaalde periode weer weg, maar anderen besluiten een leven op te bouwen in Nederland. Omdat Poolse mensen niet verplicht zijn om in te burgeren, leren zij niet vanzelfsprekend de Nederlandse taal.

Het Taalhuis wil deze hardwerkende mensen graag de mogelijkheid bieden om Nederlands te leren en te oefenen met taalvrijwilligers. De lessen zullen op een vaste avond in de week gegeven worden in kleine groepjes. Het niveau en de achtergrond van de Polen kan zeer divers zijn, bij het vormen van de groepjes wordt hier zeker rekening mee gehouden. Vanuit het Taalhuis wordt er voor materiaal en begeleiding gezorgd.

Onderwijservaring is erg handig, maar niet noodzakelijk. Wel is het van belang dat iemand rustig kan uitleggen, gestructureerd kan werken en ook flexibel kan omgaan met het materiaal en af en toe een grapje maken is natuurlijk voor iedereen leuk.

Bij interesse: taalcoördinator Fatima Essabani, tel. 06-57512983 of taalhuis@bnwv.nl.