• Rik Bronkhorst
  • Rik Bronkhorst
  • Op verschillende plaatsen zijn bomen zo neergelegd dat er op geen enkele manier voertuigen langs kunnen.

    Rik Bronkhorst
  • Rik Bronkhorst
  • Rik Bronkhorst
  • Rik Bronkhorst

Bomenkap tegen voertuigen op Garderense Veld

GARDEREN Bij schiet- en oefenterrein het Garderense Veld aan de Paleisweg in Garderen zijn recentelijk meerdere bomen in opdracht van het ministerie van Defensie omgezaagd om (cross)motoren, auto's en quads uit het gebied te houden. De bomen zijn zo laten vallen dat dit soort voertuigen er op geen enkele manier meer langs kunnen. Wandelaars en fietsers mogen nog wel in het gebied komen.

Rik Bronkhorst

In het gebied, dat officieel in de gemeente Ermelo ligt, wordt vaak door Garderenen gewandeld, laat Ton van Krevel weten. Hij heeft, als voorzitter van Plaatselijk Belang Garderen, veel klachten ontvangen over de omgezaagde bomen. ,,Ik ben toen gaan kijken, en heb gezien dat de bomen heel bewust zijn omgezaagd om de toegang te beletten. Het is raar dat dit in een dorpje zoals Garderen gebeurt." Van Krevel heeft een mail waarin hij vraagt om uitleg aan Defensie gestuurd.

In de mail geeft Krevel aan dat er in het gebied flink is huisgehouden, en dat hij hiervan is geschrokken. ,,Via contacten heb ik die mail naar de juiste persoon binnen Defensie gestuurd. Deze Stafonderofficier die ook verantwoordelijk is voor oefenterrein het Stroese Zand heeft mij in een bijzondere mail verteld dat het komt door het overmatig crossen in het gebied."

Dat kan ook communicatieadviseur Erik Morren van de Koninklijke Landmacht bevestigen: ,,Er zijn verschillende klachten ingediend bij de gemeenten Barneveld en Ermelo over motor- en autocrossers, quads en tractoren die wekelijks op het oefenterrein te vinden waren. Er zijn door hen ook diverse vernielingen verricht, zoals een slagboom die uit de grond getrokken is." Morren geeft aan dat er extra handhaving van de Koninklijke Marechaussee, terreinopzichters en buitengewoon opsporingsambtenaren is geweest, ,,maar dit heeft geen resultaat gehad".

Daarom is het gebied van 94 hectare volgens hem op drie plaatsen definitief gesloten, zodat er geen voertuigen meer langs kunnen. ,,Door het Rijksvastgoedbedrijf zijn op die plekken boomstammen neergelegd. De overige ingangen blijven open voor wandelaars en tweewielers", verzekert hij. De paden blijken echter op minimaal vijf plaatsen door middel van bomen gesperd.

Het schrijven van Morren staat volgens Van Krevel in schril contrast met de mail die hij gehad heeft van de Stafonderofficier. ,,Met een wijzend vingertje geeft de onderofficier aan dat Garderen een dusdanig kleine gemeenschap is dat het Plaatselijk Belang volgens hem wel op de hoogte moet zijn van het crossen, en zelfs zou weten wie het zijn. Wij zouden hen een signaal moeten sturen dat zij het voor goedwillenden verpesten. Dat is natuurlijk niet reëel, want wij weten beslist niet wie dit veroorzaakt! Ik vind deze manier van communiceren zeer ongepast." Van Krevel heeft daarom namens Plaatselijk Belang een klacht ingediend bij het klachtenbureau van Defensie. Defensie heeft nog niet gereageerd.

Van Krevel: ,,Natuurlijk is het niet de bedoeling dat er in dat gebied wordt gecrost, en ik hoop dat dat met dit signaal ook opgehouden is. Dat geldt overigens ook voor de bomenkap, zodat iedereen op een normale manier kan recreëren in het gebied."