Burgemeester Van Hemmen Ridder in Orde van Oranje Nassau

NUNSPEET Commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland, Clemens Cornielje, reikte vrijdag een Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) uitreiken aan Dick van Hemmen ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Nunspeet. Dit gebeurde tijdens de openbare raadsvergadering in Veluvine in Nunspeet. Burgemeester Van Hemmen heeft in en vanuit zijn werk veel initiatieven ontplooid en zich gedurende de periode van 1977 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet.

Zo is hij in 1977 zijn loopbaan begonnen als respectievelijk docent, adjunct-directeur en locatiedirecteur bij de 'Vereniging voor algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs' (Aeresgroep) te Ede. Sinds 1980 is hij actief voor het CDA (voormalig ARP) in verschillende functies.

Van 1991 tot 2002 vervulde de heer Van Hemmen de functie van gedeputeerde van de provincie Flevoland. Gedurende zijn tijd als gedeputeerde had de heer Van Hemmen verschillende nevenfuncties, zoals voorzitter Stichting Christelijk Speciaal en Voortgezet Onderwijs NOP e.o., voorzitter P.C. Samenwerkingsverband Weer Samen naar School, lid diverse CDA-werkgroepen, bestuurslid Service Centrum Grondreiniging, vicevoorzitter Vereniging Waterleidingbedrijven in Nederland, waarnemer Stichting Groenfonds voor de interim-fase, lid Stuurgroep Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland, lid Raad Bedrijfsontwikkeling Flevoland en lid Dagelijks Bestuur regio Randstad. Enkele van deze functies vloeiden voort uit zijn functie als gedeputeerde. Voor sommige functies werd hooguit een vergoeding gegeven; verder was dit alles vrijwilligerswerk.

Sinds 2002 is de heer Van Hemmen burgemeester van de gemeente Nunspeet. Naast zijn functie als burgemeester van de gemeente Nunspeet oefent de heer Van Hemmen nog diverse (vrijwilligers)activiteiten uit. Enkele daarvan vloeien voort uit zijn burgemeestersfunctie. Zo is hij momenteel actief als Lid archiefcommissie Streekarchivariaat, Beschermheer Oranjevereniging Nunspeet, Beschermheer Harmonie Nunspeet, (onafhankelijk) voorzitter Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg van de Handhavingssamenwerking Noord-Veluwe, Voorzitter van De Maatschappij, departement Veluwe/Flevoland, Lid/voorzitter bestuur regio Noord-Veluwe, Bestuurslid IZA, Voorzitter Burgemeesterskring Noord-Veluwe, Lid Raad van Toezicht Veluweportaal namens RNV en Voorzitter CDA-bestuurdersvereniging afdeling Gelderland. Zijn vrijwilligersactiviteiten varieerden in de loop der jaren waarin hij burgemeester is.

Van 2003 tot 2011 is de heer Van Hemmen voorzitter van de Raad van Toezicht van Triade geweest. Triade levert in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Van 2006 tot 2014 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Careande, een protestants christelijke stichting die wonen, dagbesteding en ambulante hulp biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Sinds 2006 is de heer Van Hemmen Penningmeester van het bestuur van Instituut Zorgverzekering voor Ambtenaren (IZA Nederland) en penningmeester Stichting IZA Belangen. Van 2006 tot 2012 was de heer Van Hemmen penningmeester van het bestuur van het Instituut Zorgverzekering voor Ambtenaren. Daarnaast is de heer Van Hemmen vanaf 2006 tot heden penningmeester van de Stichting I.Z.A. Belangen) die aan I.Z.A.- verzekerden reisverzekeringen aanbiedt.