Burgernet breidt uit met Burgernetmail

PUTTEN De inzet van Burgernet wordt in Putten en Ermelo uitgebreid met e-mailberichten. Op dit moment ontvangen deelnemers Burgernetacties op de telefoon via een spraak- of sms-bericht. Vanaf 20 juni 2016 wordt hier e-mail aan toegevoegd. Burgernetmails worden verstuurd enige tijd nadat een incident heeft plaatsgevonden. De ontvanger kan per e-mail direct reageren op de oproep als hij informatie heeft. Hiermee levert de burger een actieve bijdrage aan de veiligheid in de wijk.

Burgernetmails attenderen de deelnemers op lokale veiligheidssituaties. Dit kan variëren van een bericht om extra alert te zijn in verband met een verdachte of onveilige situatie tot de vraag of de deelnemer iets bijzonders heeft gezien rond een bepaald misdrijf in de buurt. Als er een bepaalde actie wordt verwacht van de deelnemers, bijvoorbeeld het treffen van preventieve maatregelen, worden er praktische instructies en tips gegeven.

De gemeente en de politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Zij werken hierbij graag samen met de inwoners. Met deze uitbreiding van Burgernet verwachten de politie meer informatie te ontvangen. De inwoners krijgen - als dat nodig is - ook extra informatie over incidenten die spelen in de wijk.

Eerder werden met deze aanpak al positieve ervaringen opgedaan in diverse gemeenten in Gelderland. De Burgernetmail wordt stapsgewijs vanaf mei 2014 ingevoerd binnen de politie.