• Google Streetview

Camping De Meulebarg mag uitbreiden

ELSPEET Camping De Meulebarg in Elspeet mag uitbreiden. Tijdens de commissie Ruimte en Wonen van de gemeente Nunspeet werd duidelijk dat de plannen hiervoor worden gesteund. Wel maken meerdere partijen zich zorgen over het parkeren. Een ingediend bezwaar tegen de uitbreiding wordt ongegrond verklaard.

Wijnand Kooijmans

Karel van Bronswijk (CDA) voert aan dat er 76 parkeerplaatsen komen, waar er tachtig overnachtingsplekken worden gecreëerd. Hij verwacht dat de meeste bezoekers minimaal met één auto komen, maar vaak wellicht met meer. Vooral omdat de camping zich richt op grote gezinnen. Hij wil dat voorkomen wordt dat auto's langs beide zijden van de Molenweg geparkeerd worden. Eventueel door het aanbrengen van gele strepen langs de weg.

SLAGBOOM Op zondag is de slagboom van de camping gesloten. Van Bronswijk wil wel dat het parkeerterrein dan toegankelijk blijft. Een volmondig 'ja' kan wethouder Jaap Groothuis niet laten horen. Hij neemt aan van wel, maar neemt daarover nog contact op. Zoals hij ook toezegde maatregelen te nemen wanneer er alsnog in de toekomst langs de weg wordt geparkeerd.

Hiervoor werd ook aandacht gevraagd door Kees Smit (ChristenUnie). Hij vindt dat momenteel vaak sprake is van gevaarlijke situaties door het parkeren langs de weg. Ook vraagt hij zich af of door het parkeren op het terrein zelf wel alle problemen worden weggenomen. Mede omdat er, naast de gasten van de camping, ook wel verjaardagspartijtjes en dergelijke worden gehouden door derden. Groothuis verwacht niet dat hier in het hoogseizoen sprake van zal zijn.

DISCUSSIE De meeste partijen zien de uitbreiding als een goed plan waardoor meer recreatieve bezoekers naar Elspeet kunnen komen. Ze vinden een discussie in de raad dan ook niet noodzakelijk.

Door de indiener van een bezwaar wordt aangegeven dat het aantal plaatsen op de camping niet klopt en daarmee het bestemmingsplan onzorgvuldig is opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders bestrijdt dit. Op het bestaande deel is plek voor dertig chalets/stacaravans. Hier komen geen toeristische plaatsen meer bij. Op het nieuwe deel worden achttien chalets/stacaravans gebouwd. Daarnaast komt er ruimte voor zes camperplaatsen en wordt het aantal toeristische plaatsen met 24 uitgebreid.

UITBREIDING De berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen geldt enkel voor de uitbreiding. Volgens wettelijke regels mag het bestaande gedeelte van de camping hierin niet worden meegerekend. Met de 78 nieuwe parkeerplekken wordt, in de visie van het college, het bestaande parkeerprobleem wel opgelost. Tot nu toe kon er op eigen terrein totaal niet worden geparkeerd.

Ook bestrijdt het college dat een nabij gelegen bedrijf in de uitbreidingsmogelijkheden wordt beperkt. Aangegeven wordt dat de uitbreiding ook niet in strijd is met de richtlijnen voor de luchtkwaliteit. Gewezen wordt op het feit dat er meer groen wordt aangeplant in de vorm van bomen en heesters, waardoor fijnstof wordt afgevangen. Ook wordt er op gewezen dat de camping alleen is geopend van april tot en met oktober en daarmee permanente bewoning is uitgesloten.