CDA stelt vragen over Kulturhus

ELSPEET CDA Nunspeet maakt zich grote zorgen over het Kulturhus in Elspeet. Meerdere participanten willen om verschillende redenen afscheid nemen van het gebouw. Wat het CDA betreft is het Kulturhus van grote maatschappelijke waarde. Het is een trefpunt waar cultuur kan groeien en ontplooid kan worden. Reden dus voor Karel van Bronswijk, raadslid voor het CDA, om het college van B en W vragen te stellen. Het vier jaar geleden begonnen Kulturhus lijkt nu een moeizame samenwerkingsconstructie te zijn. Niet dat de gebruikers moeite hebben om elkaar te vinden, want de samenwerking is goed. Maar de huur van het gebouw is hoog en de lasten van het algemene deel drukken zwaar op de gebruikers. Een aantal van hen denkt serieus na over verhuizen, maar dat kan niet zomaar vanwege de lopende contracten. Maar het water staat aan de lippen en een helpende hand van de gemeente zou zeer welkom zijn. De gebruikers zelf zitten ondertussen niet stil. Er worden diverse activiteiten ontplooid, maar helaas wordt hier wisselend gebruik van gemaakt. Voor de zomer is daarom een beroep gedaan op het gebiedsfonds kleine kernen. Met dit geld kunnen opstartkosten voor nieuwe initiatieven ontplooid worden. Een reactie uit het gemeentehuis is nog niet gekomen. Een gebouw waarin zoveel geld is gestoken door provincie en gemeente verdient beter. Van Bronswijk heeft het college van B en W gevraagd of zij op de hoogte zijn van de problematiek. Of zij met eigenaar Omnia in gesprek willen gaan. Of zij stappen willen ondernemen om het Kulturhus een blijvende plek in Elspeet te geven. En of men duidelijkheid kan geven over de aanvraag bij het gebiedsfonds kleine kernen.