• Google Maps

CDA voelt zich bedrogen rond Kulturhus Elspeet

ELSPEET De fractie van het CDA in de Nunspeetse gemeenteraad voelt zich verkeerd geïnformeerd over de toekomst van het Kulturhus in Elspeet. Fractievoorzitter Koos Meijer vraagt zich in schriftelijke vragen af waarom het college van burgemeester en wethouders de raad niet klip en klaar op de hoogte heeft gebracht van de status van de onderhandelingen rondom het Kulturhus.

Wijnand Kooijmans

Meijer zegt dat zijn fractie zich, niet zonder reden, intensief heeft beziggehouden met de ontwikkelingen rond het Kulturhus. Al twee jaar geleden werden de eerste signalen ontvangen dat het met de ontwikkeling en het gebruik van het Kulturhus niet goed ging. Deze ontwikkeling is, zo zegt Meijer, helaas verder geëscaleerd tot een situatie waarin verhuur en andere activiteiten zijn stilgezet dan wel tot een minimum teruggebracht.

SUGGESTIE Tijdens de keren dat het CDA de kwestie aan de orde heeft gesteld in zowel raads-als commissievergadering is, zo geeft Meijer aan, steeds de suggestie gewekt dat een mogelijke schoolhuisvesting voor de hand lag. Het zou dan gaan om de Da Costaschool. Dat er in de praktijk ook andere partijen in beeld zijn werd daarbij niet als zodanig genoemd.

Nu heeft het CDA vernomen dat de Oranjehof met de gemeente in gesprek is wat de mogelijkheden voor hen zijn om het Kulturhus over te nemen. ,,Wij

hebben geen enkel bezwaar tegen Oranjehof, maar hebben wel problemen met de schijnbaar aan de raad incomplete informatie over de toekomst van het Kulturhus."

VRAGEN In de vragen grijpt Meijer terug naar de raadsvergadering van 21 december vorig jaar. Hierin werd een motie aangenomen waarin het college werd gevraagd om binnen een termijn van maximaal een half jaar een nader locatieonderzoek te doen naar een plek voor de vestiging van een gezondheidscentrum in Elspeet. Een motie welke, zo zegt Meijer, vooral was ingegeven door het feit dat in het Kulturhus met grote waarschijnlijk de nieuwe locatie voor de school zou worden.

De huidige schoollocatie kan dan een uitstekende plek zijn voor het gezondheidscentrum. Bij de behandeling van de motie is, zo verwijt Meijer het college, door hen op geen enkele wijze aangegeven dat de Oranjehof eerste partij was. Indien dat wel bekend was geweest had de raad mogelijk de verklaring van geen bezwaar wel afgegeven. Ook tijdens een informatieavond over de schoolhuisvesting is hier met geen woord over gerept.

TERMIJN Meijer wil nu weten op welke termijn het college de raad concreet gaat informeren over de toekomst van het Kulturhus. Hij verbindt daaraan dat het CDA voorvechter blijft van het behoud van de grote zaal ten behoeve van evenementen voor en door Elspeters. Ook is men voorstander van het behoud van een openbare bibliotheek, toegankelijk voor alle lezers uit Elspeet en omstreken.

Dat maakt dat Meijer vraagt welke garantie het college kan geven dat de grote zaal en de bibliotheek in het Kulturhus behouden blijven. Ook wil hij weten op welke termijn het college de raad een voorstel gaat aanbieden om te beginnen met de concrete planvorming en realisatie van nieuwbouw van de Da Costaschool. Dit gebouw voldoen niet meer. Samengaan met de Jachinschool bleek in de praktijk niet mogelijk.